Workshopdagar om digitalt bevarande 3 och 4 juni

b2ap3_thumbnail_4546092248_35030d4425_b.jpg

b2ap3_thumbnail_4546092248_35030d4425_b.jpg

Foto: New Mexico. Mrs Fidel Romero proudly exhibits her canned food. 1946. The US National Archives. Inga kända copyrightrestriktioner.

Den 3-4 juni har du chansen att delta under en eller två workshopdagar om digitalt bevarande på Riksarkivet i Stockholm (Marieberg). Målgrupp för dessa dagar är alla som arbetar på en kulturarvs- eller forskningsinstitution, och/eller som arbetar med eller har intresse för digitalt bevarande. Båda workshopdagarna hålls på engelska.

Den första workshopdagen (3 juni) riktar sig särskilt till dig som arbetar på en kulturarvsinstitution. Under dagen lyfts digitalt bevarande ur flera perspektiv, bland annat:
• DCH-RP-projektet som handlar om att ta fram en roadmap för digitalt bevarande,
• EUDAT-projektet som handlar om att ta fram en gemensam datainfrastruktur för forskningsdata,
 Digisams bevarandeförstudie,
• utförda tester inom digitalt bevarande,
• ”state of the art” inom digitalt bevarande,
• och mer därtill.

Den andra workshopdagen (4 juni) handlar främst om att fördjupa de diskussioner som förs i projekten, men är öppen för alla. Under workshopen presenteras tre olika exempel från institutioner som bevarar digitalt data, och diskussioner kommer att föras kring vilka behov som finns vad gäller digitalt bevarande.

För anmälan och mer information, kontakta linn.andren@riksarkivet.seSista svarsdatum har förlängts till och med den 26 maj. Workshopparna är öppna för alla, och det finns fortfarande platser kvar. Uppge i din anmälan vilket eller vilka datum du är intresserad av att delta. Att delta är kostnadsfritt.

Det preliminära programmet hittar du här.

Moa Ranung