Workshop om minne och lärande på KTH

Det var mycket energi i workshoppandet när det första konkreta steget togs efter det att Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Kungliga biblioteket och centralmuseernas samarbetsråd tillsammans med Kungliga tekniska högskolan undertecknat ett Letter of Intent om samverkan.
Syftet med samverkan är att utveckla nya, innovativa former för användning av digitaliserat material i undervisning på alla nivåer. Målet att skapa direkt verksamhetsnytta för grund- och gymnasieskola, högskolor och universitet samt det omgivande samhället.
Ett annat syfte med projektet är att skapa en plattform och bygga nätverk för en långsiktig samverkan mellan KTH, ABM-institutionerna och Digisam.
Tack till alla som deltog!
 /rolf