Workshop om LIDO och MINT

b2ap3_thumbnail_LIDO_logo_main_240x153_bg-white_01.png

b2ap3_thumbnail_LIDO_logo_main_240x153_bg-white_01.png

Vill du lära dig mer om LIDO som är en tillämpning av CIDOC CRM och ett utbytesformat som rekommenderas av ICOM?

Inom ramen för EU-projektet ATHENAPlus kommer Digisam, Nationalmuseum och Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet att organisera en heldags workshop i Stockholm den 21 maj. Alla som är intresserade är varmt välkomna för att under förmiddagen få en introduktion i LIDO av Regine Stein från Bildarchiv Foto Marburg och Gordon McKenna från Collections Trust. Under eftermiddagen kommer det finnas möjlighet att prova på och att lära sig mappa metadata i LIDO genom den webbaserade plattformen MINT tillsammans med Nikos Simou från Atens tekniska universitet.

Mötet i Stockholm har arrangerats med kort varsel. För att ordna med lokaler etc. behöver vi så fort som möjligt veta om Du har möjlighet att delta.

Svara till moa.ranung@riksarkivet.se senast den 5 maj kl. 12.00.

Vi återkommer med information om tid och plats.

LIDO är en tillämpning av CIDOC CRM och ett utbytesformat som används vid aggregering i samband med de flesta EU-projekt där leveranser av metadata till Europeana ingår. Oavsett vilken standard som finns i museernas databaser/system kan metadata oftast aggregeras i LIDO på ett sätt som medför att en hög andel av informationen från det ursprungliga formatet kan bibehållas.

MINT är en webbaserad plattform som har utformats och utvecklats för att underlätta aggregering av metadata från europeiska institutioner. I bl.a. Linked Heritage, Carare, Europeana Fashion, Partage Plus, Athena Plus, har metadata aggregerats till Europeana genom MINT. Med MINT kan man i en och samma webbmiljö ladda upp, mappa, validera och leverera metadata som därifrån kan skördas direkt av Europeana. Under tiden som Athena Plus löper har du möjlighet att via MINT publicera data och bilder i Europeana.

LIDO och MINT utvecklades inom ramen för det tidigare projektet ATHENA och är en standard som rekommenderas av ICOM och UNESCO.

Sanja Halling