Låt oss prata principer! Den 26 maj reder vi ut skillnaderna mellan DIGG:s principer om öppna och delad data, Digisams vägledande principer och FAIR-principerna.

Vad innebär principerna, när ska de användas, vilka ytterligare hjälpmedel finns när du väl börjar arbeta utifrån dessa principer? Under 90 minuter kommer Josefin Lassinantti från DIGG, Henrik Summanen från Digisam och Åsa Larsson från Riksantikvarieämbetet berätta om dessa tre block av principer. Vi kommer även gå lite mer in på djupet på just DIGG:s principer och vilka ytterligare hjälpmedel som de erbjuder inom området öppna och delad data.

  • När: 26 maj 9.00 – 10.30
  • Var: digitalt via Teams
  • Anmäl: skicka epost till digisam@raa.se senast den 24 maj.

Eventet är öppet för alla som är intresserad av digitaliseringsfrågor och kulturarv.

Länk – i form av en Outlook-bokning – kommer skickas ut till samtliga anmälda den 23 maj. Så ett tips är att blocka i din kalender redan när du anmält dig.

Varmt välkomna!