Vi DISKAr vidare under hösten

b2ap3_thumbnail_diska_sept.jpg

b2ap3_thumbnail_diska_sept.jpg

En hög med disk. Studiofotografi. Nederländerna 1966
Collectie Spaarnestad. Inga kända copyrightrestriktioner.

Under sommaren har Helena Lundin avslutat sin insats i projektet med att digitalisera ett av de analoga registren från inventeringen. Registret är en kortkatalog över ”missdådare” i skillingtryck och finns på KB. Att vi valde just detta beror på att det var förhållandevis väl strukturerat, och lagom stort för våra resurser. Det refererar ofta till faktiska, historiska händelser som kan förväntas återfinnas i andra källor (domstolshandlingar, press), och lyfter samtidigt personer som sannolikt glömts av historien om de inte kunnat knytas till brott. Spännande!
 
Nu arbetar Erik Isaksson och Fredrik Enoksson på KTH vidare med att omvandla formatet på utvalda register ur inventeringen till RDF så att de ska bli länkbara. Vi funderar över vilka plattformar som är lämpliga för långsiktig förvaltning av de öppna dataseten, och hoppas att de kommer att ge rika möjligheter till bredare kontextualisering av kulturarvsinformationen.
 
För att visa hur vi tänker oss framtiden på webben som ett enda stort moln med hjälp av Länkad Öppen Data (LOD) har vi skapat en presentation på www.prezi.com. Där kan man se hur det skulle kunna gå att koppla ihop olika institutioner och uppgifter med hjälp av bland annat namn. Det här är bara ett axplock av många fler möjliga trådar för att förklara vad vi menar och det ska ses som en framtidsvision. Presentationen hittar du här: http://prezi.com/qdze6qvqmscr/diska-ett-projekt-pa-digisam-i-samarbete-med-kth/
 
Johanna Berg, Digisam