Vetenskapsrådet samverkar med Digisam

Vetenskapsrådet ska i år fördela tjugo miljoner kronor till infrastruktur som stöder datadriven forskning. Ansökningar med kulturarvskoppling ska enligt regleringsbrevet hanteras i samverkan med Digisam*.

– Det vi vill ska slå igenom i utlysningen är att digital kulturarvsinformation mår bäst när den får sitta ihop med annan digital information – allrahelst från andra institutioner, säger Henrik Summanen, verksamhetsutvecklare vid Digisams verksamhetssekretariat.

Digisams mål är att samverkan med Vetenskapsrådet leder till forskningsprojekt som skapar förutsättningar för att kulturarvet ska vara tillgängligt och användbart även i framtiden. Information som tas fram och hanteras så att den över tid kan knytas in i större och starkare nät av metainformation, blir mer värdefull för både forskare, förvaltare och allmänhet.

Den som vill ansöka om medel ur de tjugo miljonerna behöver skynda. Utlysningen är planerad till april.

– Har man en icke-digitaliserad kulturarvssamling, med stort publikt intresse och forskare som gärna vill undersöka materialet, kombinerat med en stark ambition att använda Digisams principer för att förverkliga projektet, så ökar man sina chanser att erhålla medel. Det är min bedömning i nuläget. Dock är det under ett ganska kort tidsfönster som utlysningen kommer att vara öppen, så det är bäst att man börjar prata ihop sig redan nu mellan forskare och institutioner om vad man skulle kunna göra, för att få till en så bra ansökan som möjligt, säger Henrik Summanen.

* Skrivningen i Vetenskapsrådets regleringsbrev för 2018 slår fast att man ska: ”fördela 20 miljoner kronor till digital infrastruktur som stödjer datadriven forskning, dels digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar, främst inom humaniora och samhällsvetenskap, dels inom andra vetenskapliga områden med högt värde för forskning. Avseende tillgängliggörande av kulturarvssamlingar ska Vetenskapsrådet samverka med Samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet (Digisam) vid Riksantikvarieämbetet.”

/Karin Henriksson, kommunikatör.