Världskulturmuseerna om deras arbete med K-samsök

Magnus Johansson. Foto: Ove Kaneberg (CC BY)

Statens museer för världskultur har länge varit en partner till K-samsök. Ända sedan K-samsök sjösattes så har de fyra muserna – Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Världskulturmuseet och Östasiatiska museet, som utgör Världskulturmuseerna – varit en del av nätverket. Digisams kommunikatör stämde digital träff med Magnus Johansson, Digitaliseringskoordinator på Världskulturmuseerna, för att få höra hur de använder sig av K-samsök i sin verksamhet.

Ni har länge varit partners till K-samsök, minns du vad det var som fick er att gå med och hur era tankar gick då?

Det fanns flera goda anledningar att gå med, men vad jag minns så var en av anledningarna, eller snarare effekterna av att vi gick med, att vi relativt enkelt kunde skapa och bygga en gemensam söktjänst för samtliga fyra museers samling. Vi hade inte då – och inte nu heller – en gemensam databas för samtliga fyra museer, utan varje museum har sin egen databas. Men genom att gå med i K-samsök kunde vi använda oss av deras API för att sedan kunna bygga en gemensam söktjänst, som finns på vår hemsida.

Och ni använder er av samma lösning idag?

Precis – självklart har vi filat på den, men lösningen är i grund och botten densamma.

Jag vet att ni även har använt er av K-samsöks API i era utställningar. Vill du berätta på vilket sätt?

Etnografiska museet gjorde en utställning 2012 – Magasinet, en etnografisk skattkammare – som idag utgör museets basutställning. Informationen om föremålen görs tillgänglig genom K-samsöks API. Att göra så har fungerat väldigt bra, speciellt för en utställning som rymmer uppåt 6000 föremål. Det skulle vara helt omöjligt att ha informationen fysiskt på väggarna för varje föremål. Utställningen finns både i Etnografiska museets lokaler i Stockholm, men även digitalt på hemsidan. Samma upplägg har vi sedan använt vid flera tillfällen, bland annat den utställning vi gjorde om Egypten på Medelhavsmuseet.

Vad ser du för ytterligare fördelar med K-samsök?

Genom mappningen mot K-samsök kan vi berika våra egna objekt och göra vår information mer sökbar, objekten får till exempel fler sökord som hämtas från länkade objekt. Dessutom är nätverket och träffarna för de olika partnerna av stort värde, inte minst genom att vi tittar på vår metadata och kan förbättra den. Sedan blir vi även ännu mer motiverade att jobba med länkning till andra objekt, då vi konkret ser vad värdet blir. Det blir som en morot, helt enkelt. Att länka från Wikipedia/Wikimedia till K-samsöksobjekt skapar möjligheter för andra applikationer att nyttja dem, vilket är positivt.

När det gäller exemplet med webbapplikationen för Magasinet, en etnografisk skattkammare så är den stora fördelen tillgången till hela innehållet i K-samsök. Vi hade naturligtvis kunnat välja en lösning som var kopplad direkt till museets databas men då hade vi varit begränsade till endast det materialet. Nu fick vi tillgång till hela innehållet i K-samsök. Och den största fördelen var att en lösning mot K-samsök gör det möjligt för andra att använda samma lösning. Vi har återanvänt den för våra andra museer och även andra museer utanför vår organisation har använt samma lösning.

Slutligen – har ni sett någon ökad spridning av era samlingar genom att ni är en del av K-samsök?

Absolut, det kommer trafik från applikationer som använder K-samsök och framför allt ser vi att information och bilder återanvänds i olika sammanhang – bland annat genom Pinterest, Wikipedia, bloggar, Facebook och Instagram – där folk har hittat det via bland annat Kringla och Europeana. Det går naturligtvis inte alltid att fastställa var folk har hittat informationen men i vissa fall kan man se vad de länkar tillbaks till. Och när vi googlar ser vi också att sökningarna ger träffar på sådana ställen där vår information återanvänts.

Möjligheten som uppstår genom Europeana gör att vi enklare kan nå ut internationellt. Det är väldigt positivt för våra fyra museer som har föremål från hela världen. Då är det bra att resten av världen på ett enkelt sätt kan ta del av dem.

Världskulturmuseernas hemsida.

Magasinet, en etnografisk skattkammare.

K-samsök – skattkistan med över 8 miljoner kulturarvsobjekt.

Text: Mikael Weikvist