Vägledning till digitalt bevarande

Rekommendation

För att digital information ska vara användbar även i framtiden behöver ett digitalt och långsiktigt bevarande av informationen prioriteras och hanteras. Vägledningen ger dig som arbetar på ett arkiv, bibliotek, museum eller en annan kulturarvsinstitution en bred orientering inom området digitalt bevarande. Vägledningen är uppbyggd kring olika teman som är centrala i arbetet med digitalt bevarande och tar bland annat upp regelverk, bevarandefaser, OAIS-modellen och bevarandeformat.

Vägledning till digitalt bevarande.

 

Vägledning till ett sammanlänkat kulturarv

Rekommendation

När digital information beskrivs på ett standardiserat och maskinläsbart sätt, öppnas upp för omvärlden och länkas samman kan informationen ingå i ett större sammanhang och komma till långt större användning. Då blir det möjligt att bygga digitala tjänster som baseras på information från en mängd olika aktörer och möjligt för användare att söka fritt i den totala mängden information utan att behöva veta vad som förvaltas hos vilken aktör. Vägledningen ger dig som arbetar på ett arkiv, bibliotek, museum eller en annan kulturarvsinstitution en introduktion till hur information kan länkas samman över organisationsgränser och ett antal strategier för detta.

Vägledning till ett sammanlänkat kulturarv.