Vägledning om digitalt bevarande på remiss

För att digital kulturarvsinformation ska ha ett värde även i framtiden behöver frågan om ett långsiktigt digitalt bevarande tas om hand. Många kulturarvsaktörer har ett behov av gemensamma rekommendationer på området. Därför har Digisam tagit fram en vägledning om digitalt bevarande som nu skickas på remiss.

På uppdrag av Digisams samverkansgrupp för digitalisering och digitalt bevarande har en arbetsgrupp med representanter från arkiv-, bibliotek- och museisektorn tagit fram en vägledning om digitalt bevarande. Arbetet inleddes hösten 2019 och första versionen av vägledningen skickas nu på remiss till en rad aktörer som arbetar med kulturarv och digitalt bevarande.

Vill du också tycka till om innehållet i vägledningen? Synpunkter skickas senast den 15 februari enligt instruktionen i remissmissivet. Remissmissivet och vägledningen hittar du här:

Vid eventuella frågor, mejla samordnare Moa Ranung: moa.ranung[at]raa.se