Vägledning för upphovsrätt version 3.0 är här

Vägledningen för upphovsrätt har uppdaterats i avsnitten som gäller personuppgiftsbehandling. Personuppgiftslagen har ju upphävts och EU:s dataskyddsförordning är nu gällande rätt. Det innebär en lite annorlunda hantering av personuppgifter, och framförallt att man måste ta frågorna på ett större allvar nu (det är helt enkelt mer kostsamt att inte följa reglerna i och med den nya regleringen).

Den 1 juli är det också 25 år sedan fotolagen inkorporerades i upphovsrättslagen. Vad har det för betydelse? Jo, vi har ju haft en specialregel som vi har tillämpat för fotografiska bilder, som innebar att fotografiska bilder från före 1969 är fria. Den byggde på att gamla fotolagen hade en skyddstid för fotografiska bilder på 25 år. När fotoreglerna togs in i upphovsrättslagen 1994 ”återupplivade” man inte skyddet för fotografiska bilder som redan blivit fria, trots att skyddstiden förlängdes till 50 år. Det ledde till specialaren om just fotografiska bilder som inte var 50 år, men där man ändå ansåg att skyddstiden gått ut (alltså sådant som var mer än 25 år 1994). Men nu kan vi alltså glömma den specialaren, för nu har det gått 25 år sedan 1994, så alla bilder som var 25 år 1994 är nu 50 år. Och då kan man ju lika gärna gå på den vanliga regeln om 50 års skyddstid för fotografisk bild.

Alltså har vi bara två tider att hålla reda på för foto framöver, till utgången av det sjuttionde året efter upphovspersonens död för fotografiska verk och 50 år efter bildens skapande för fotografiska bilder.

Här kan du ladda ner den nya vägledningen.

Text: Sofia Kullman