Vad händer på Digikult?

Den 24-26 april är det dags för årets Digikult – konferensen där man kan grotta ner sig rejält i digitalisering och kulturarv. Digisam har tagit tempen på två förväntansfulla föredragshållare kring vad de mest ser fram mot bland årets programpunkter.

Nationalmuseums Karin Glasemann

Karin kommer hålla i programpunkten Från Open Access till Open Museum – hur öppen licensiering förändrade Nationalmuseum tillsammans med Anna Jansson, kommunikatör på Nationalmuseum.

Hej Karin, vad kommer ditt och Annas föredrag att handla om?

– Vi ska prata om vad som förändrades på Nationalmuseum efter att myndigheten fattade beslutet att öppna de digitaliserade samlingarna för fri återanvändning. Det var en viktig förutsättning för att Nationalmuseums samlingar nu syns mycket mer i olika digitala kanaler. Men det förändrade också hur vi jobbar internt och hur vi tänker kring våra samlingar.

Och hur känns föredragsformen?

– Det känns roligt att få berätta om denna resa även om det alltid är lite pirrigt att stå framför kunniga kollegor i branschen. Men det kommer nog att gå bra och jag ser fram emot diskussionerna efteråt.

Är det någon särskild programpunkt som du tycker verkar extra intressant?

– Jag tycker det är extra roligt med föredragen som kommer utanför kulturarvssektorn, som Jack Werners föreläsning i år. Jag är också särskilt intresserat av föredrag som kretsar runt återanvändning av de digitaliserade samlingar vi tillhandahåller, som det Katherine Howells och Fiona Kelly kommer att prata om.

Riksantikvarieämbetets Viktor Lindbäck

Viktor kommer berätta om Immersiva upplevelser och äntrar scenen som fjärde programpunkt på Digikults första dag, den 24 april

Hej Viktor, vad ser du mest fram mot under Digikult?

– Att få ta del av alla intressanta projekt som presenteras. Om jag ska plocka ut en särskild del ur programmet, vilket känns svårt, så tycker jag Fredrik Wiebert och Klas Ehnemark föredrag Chatta med Gustav Vasa känns extra spännande. Jag är nyfiken på att höra mer om hur AI har använts i appen.

Kan du berätta lite om din programpunkt?

– Jag kommer att prata om immersiva upplevelser utifrån ett historiskt perspektiv – för tekniken är inte så ”ny” som den ofta framställs. Sedan kommer jag problematisera kring nödvändigheten av ett mänskligt sammanhang och mänskliga berättelser för att immersiva upplevelser skall bli meningsfulla som kulturarvsförmedling.

Karin och Annas föredrag kan du ta del av den 25 april klockan 11:20, medan Viktor håller sitt föredrag den 24 april klockan 11:40. Digisams-sekretariat är självklart på plats med en liten monter – så är du också där så kom gärna förbi och säg hej.