Vad är en digital utställning? Vad tycker du?

b2ap3_thumbnail_digitalexhibitions-homepage_.jpg

b2ap3_thumbnail_digitalexhibitions-homepage_.jpg

Under de senaste åren har jag varit involverad i en internationell arbetsgrupp som inriktar sig på området digitala utställningar. Arbetsgruppen tittar på begrepp och definitioner som rör digitala utställningar, och diskuterar nuvarande praxis och standardisering av lämpliga metadatamodeller för beskrivning av sådana utställningar.

Vad är en digital utställning?

En samling digitala kulturarvsobjekt utgör inte per automatik en digital utställning. Det är bara när objekt är omsorgsfullt utvalda och sammankopplade kring ett tema eller en berättelse som en utställning kan bli till. Med andra ord handlar det, precis som i analoga utställningar, om att skapa ett sammanhang.

I en digital utställning har de traditionella funktionerna för tillgängliggörande av information ändrats. Digitala berättelser kan idag gå bortom fysiska gränser, och involvera en mycket bredare publik, genom de möjligheter som finns på digitala arenor som exempelvis augmented reality och genom tillgång till digital kulturarvsinformation. När olika typer av kulturarvsinformation, som varit splittrade över olika institutioner, kopplas samman via nya tekniker skapas helt nya möjligheter för interaktivitet och lärande. Besökare av digitala utställningar är idag också aktiva användare som kan få en interaktiv upplevelse med hjälp av nya metoder och verktyg.

En preliminär definition – Håller du med?

En preliminär definition av digitala utställningar har tagits fram i arbetsgruppen. Den är följande:

”A Digital Exhibition is based on a clear concept and is well curated. It assembles, interlinks and disseminates digital multimedia objects in order to deliver innovative presentations of a theme, or series of themes, allowing user interaction to a great extent.”

Håller du med om definitionen? Läs mer om diskussionerna i arbetsgruppen och hitta verktyg och exempel på digitala utställningar på arbetsgruppens hemsida. Alla kommentarer och synpunkter välkomnas!

Sanja Halling

Kommentar (6)

 • Sanja Halling| 3 oktober, 2014

  Hej Aron och tack för din kommentar! Jag sammanfattar båda inläggen och tar med era synpunkter till arbetsgruppen.

 • Johan Lindblom| 3 oktober, 2014

  Tack för bra inlägg! Låter som en spännande arbetsgrupp.

  Även jag skrev lite om digitala utställningar: http://kontrakultur.se/digitala-utstallningar/

 • Sanja Halling| 7 oktober, 2014

  Hej Johan, tack själv för ett bra inlägg! Jag sammanfattar dina synpunkter och tar med till arbetsgruppen.

 • Wilhelm Lagercrantz| 10 augusti, 2015

  Sen på tråden 🙂 Jag tycker att en meningsfull definition måste fokusera mer på vad som är unikt för en digital utställning kontra en analog. Ta bort ordet digital och definitionen blir i stort sätt samma som definitionen av en utställning?

  A[n] Exhibition is based on a clear concept and is well curated. It assembles, interlinks and disseminates objects in order to deliver innovative presentations of a theme, or series of themes, allowing user interaction to a great extent.

 • Sanja Halling| 12 augusti, 2015

  Hej Wilhelm och tack för din kommentar! Jag kommer att ta med det för vidare diskussion i arbetsgruppen. I definitionen har vi fokuserat på begreppet på ett konceptuellt sätt. I praktiken blir det, förstås, också nya möjligheter som öppnar sig med det digitala materialet och tekniken, som inte är begränsade av exempelvis platsen eller tiden. /Sanja