Utkast till checklista för samlingssystem

A place for everything

A place for everything

A Place for Everything. Orin Zebest. CC BY.

Att välja ett samlingssystem innebär ofta många ställningstaganden. Nya funktionella och tekniska krav ställs idag på systemen, bland annat stöd för öppna standarder, vedertagna metadatastandarder och maskinläsbara format.

På Digisam har vi nu tagit fram ett utkast till en checklista för samlingssystem som är tänkt som ett stöd för institutionerna i valet av samlingssystem. Det finns ofta specifika behov vid olika institutioner vad gäller informationshantering och verksamhetens processer. Denna checklista tar i första hand upp de saker som är inriktade mot det gemensamma och främjar interoperabilitet och harmonisering av informationen som finns i de olika systemen.

Vi är mycket tacksamma för dina kommentarer och synpunkter på checklistan, antingen direkt som bloggkommentarer eller per mail till sanja.halling@riksarkivet.se (obs! senast den 3 september). Dokumentet kommer därefter att redigeras och publiceras på vår webbsida. Ladda ned checklistan här.

Sanja Halling