Utkast till checklista för deltagande i EU-projekt

b2ap3_thumbnail_4004643107_ecc811a6de_o.jpg

b2ap3_thumbnail_4004643107_ecc811a6de_o.jpg 

Business planning. Foto: abductit. CC BY.

Projekt som görs inom ramen för europeiska forsknings- och innovationsprogram eller nätverk och samarbeten är ofta komplexa med många medverkande personer, institutioner och länder. Den här checklistan är tänkt som ett komplement för kulturarvsinstitutionernas generella kunskap om projektarbete. Checklistan togs fram av Digisams nätverk för deltagande i EU-projekt och innehåller råd och tips kring vad man kan tänka på innan ett projekt startar, under projektets gång och efter projektet är över.

Denna checklista tar i första hand upp de saker som är inriktade mot de gemensamma frågor och det kan vara särskilda regler som gäller för olika projekt.

Vi är tacksamma för dina kommentarer och synpunkter på checklistan, antingen direkt som bloggkommentarer eller per mail till sanja.halling@riksarkivet.se (obs! senast den 18 september). Dokumentet kommer därefter att redigeras och publiceras på vår webbsida.

Ladda ned checklistan här.

Sanja Halling