Upphovsrätt och digitalt kulturarv – nu har starten gått för arbete med rekommendationer och avtal om avtalslicenser

b2ap3_thumbnail_20131209_103244-1.jpg

I måndags 9 december inleddes det omfattande och efterlängtade samrådsarbetet kring upphovsrättsliga frågor som Digisam har tagit initiativet till. Sammanlagt tjugo personer från ett flertal kulturarvsinstitutioner och även upphovsrättsorganisationen Bildupphovsrätt i Sverige deltog på mötet som hölls på Tekniska Museet i Stockholm. Läs mer här.

Catharina Ekdahl

 b2ap3_thumbnail_20131209_103244-1.jpg

 Från startmötet på Tekniska museet den 9 december 2013

 

Kommentar (4)

 • Kristian Nilsson| 16 december, 2013

  Lycka till med arbetet!

  Jag kollade lite på vad som har gällt tidigare (innan 1 november 2013?) angående bilder av offentlig konst på nätet.

  I ett informationsblad om detta skriver Bildkonst Upphovsrätt i Sverige:

  [quote][b]Utomhuskonst[/b]
  En skulptur som är placerad i offentlig miljö får fritt
  avbildas på vykort, affischer, i tidningar och
  annat tryckt material. På internet gäller däremot inte
  samma generösa regel, när det gäller utomhuskonst
  på internet måste du ha tillstånd. [/quote]
  Källa: http://bus.se/1516 (PDF)

  Det låter oklart.

  Har den nya lagen gjort det enklare att publicera bilder av offentlig konst på nätet? Finns i så fall lagtexten tillgänglig någonstans?

  Jag pratade lite med Catharina om detta på en fredagsträff för några veckor sedan, men skulle gärna se hur den nya lagen skiljer sig från det som BUS skriver i sitt informationsblad.

  Vänliga hälsningar
  Kristian Nilsson

 • Catharina Ekdahl| 18 december, 2013

  Hej Kristian,

  Tack för ditt glada tillrop! 🙂

  När det gäller den lagändring som trädde i kraft den 1 november 2013 så var det egentligen bara förändringar och tillägg av avtalslicenser som fördes in i upphovsrättslagen. Inte så ”bara” egentligen, för det gav oss ett värdefullt verktyg i form av en generell avtalslicens som kan hjälpa oss i det arbete som nu har påbörjats.

  Den paragraf som du tar upp (24 §) och det s k vykortsundantaget i punkten 1 har därför inte förändrats. Däremot finns det anledning att fundera över den paragrafen och hur den egentligen ska tolkas, dvs om avbildning av konstverk på allmän plats utomhus ändå inte får ske digitalt. Vet att en doktorand på Stockholms universitet, Daniel Westman, sitter med det just nu och följer därför hans arbete. Finns därför förhoppningsvis anledning att återkomma i frågan längre fram.

  De bästa
  Catharina

 • Susanne Nickel| 16 januari, 2014

  Hej!

  Bra att ni ta tag i frågan. JAg är osäker på vadsom gäller för vykort som föreställer offentlig konst och som sedanhar digitaliserats för att publiceras på nätet. Vad gäller då?

  Många hälsningar
  Susanne Nickel

 • Catharina Ekdahl| 17 januari, 2014

  Hej Susanne!

  Tack för din fråga! Frågan är egentligen densamma som Kristian ställer i kommentaren innan din, så titta därför gärna där också.

  Det finns enligt min mening anledning att ifrågasätta vad som egentligen gäller för nätpublicering av avbildningar av offentligt placerad konst utomhus, t ex vykort. I § 24 i upphovsrättslagen är det inte fastlagt att ens själva AVBILDNINGEN får ske i digital form. Vad som sedan får ske med ett digitalt exemplar av sådant konstverk, som ändå har framställts i exempelvis en digital kamera, är det egentligen bara kommentarer till lagstiftningen som berör. I den officiella lagbokskommentaren till upphovsrättslagen som har skrivits av Henry Ohlsson framgår det att nätpublicering av sådant exemplar inte får ske. Jag ifrågasätter om det verkligen kan vara förenligt med det ursprungliga syftet med just den paragrafen.

  Det som skulle kunna bringa klarhet i frågan är egentligen bara om någon väljer att ta frågan till domstol och be dem avgöra det hela.

  Ovanstående hjälper inte dig egentligen, det är jag medveten om. Men kanske har det medfört att du förstår paragrafen lite bättre.

  Med vänlig hälsning
  Catharina
  juridisk utredare Digisam