Textavtalet – läge inför sommaren

Digisam har under våren förhandlat med ALIS, Administration av Litterära rättigheter i Sverige, om en överenskommelse om en avtalslicens för text. Det kommande textavtalet är tänkt att på samma sätt som bildavtalet möjliggöra publicering av upphovsrättsligt skyddat digitaliserat material ur kulturarvsinstitutioners arkiv och samlingar.

Förhandlingarna tar nu en paus över semesterperioden. Planen var egentligen att vi skulle vara klara med förhandlingarna innan sommaren, men vi har inte riktigt nått fram dit. Anledningen är inte att vi har svårt att komma överens med ALIS, utan att vi har haft svårt att definiera och hitta en bra avgränsning i vissa delar.

En enkel och tydlig formulering som förklarar vad som är själva föremålet för avtalet är förstås viktig för att få till ett bra avtal, men det är också viktigt i förhandlingssituationen. Risken finns annars att man pratar förbi varandra och antingen inte får till ett avtal eller att det avtal man får till inte används.

Förutsättningarna för höstens arbete förbättras om vi har en bättre bild av vilken typ av textmaterial som det finns intresse av att tillgängliggöra med hjälp av textavtalet. Vi ber därför medverkande institutioner att höra av sig till Sofia Kullman kring denna fråga.

Sofia Kullman