Termlista

Rekommendation

Termlistan består av och definierar termer centrala i arbetet med digitalisering av kulturarvet. Den följer ISO-standarden för terminologiskt arbete och innehåller utöver definitioner förklarande texter som förklarar termerna närmare.

Digisams termlista på KulturNav.

Digisams termlista som PDF.