Rapport från NordLOD-möte 24-25 september

b2ap3_thumbnail_hacknrm.jpg

b2ap3_thumbnail_hacknrm.jpg

Foto: J. Berg. CC 0.

I slutet på september samlades folk från olika nordiska kulturarvsinstitutioner för ett två-dagars nordLOD-möte på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Nätverket nordLOD – uttytt Nordisk Länkad Öppen Data eller Nordic Linked Open Data  – startade våren 2013 med en konferens i Malmö. Sedan gick stafettpinnen vidare till Norge år 2014 och konferensen ”Å sikte mot stjernene” på Gardemoen i Oslo. Nätverket syftar till ett utbyte av kunskaper, erfarenheter och uppdateringar om pågående projekt etc i de nordiska länderna, samt att titta på möjligheterna att länka samman nordiska dataset.

Dagarna i Stockholm hade ingen fast agenda utan deltagarna bestämde på plats vad mötet skulle handla om. Efter en inledande runda där de som ville fick presentera sina dataset och verktyg så bildades mindre samtalsgrupper utifrån de närvarandes intressen. T ex så bildades två grupper kring Wikidata respektive KulturNav för att bland annat diskutera hur dessa skulle kunna fungera som gemensamma resurser för kulturinstitutionerna.  Andra ämnen som det pratades om var internationella gränsöverskridanden, geodata, och hur man bäst missionerar för LOD på sin institution.

En grupp diskuterade planerna på ett NordHack 2016. Sessionen inleddes med korta dragningar om hur de tre senaste nordiska hackathonen gått till: Jacob Wang, Nationalmuseet, var med på Skype och presenterade Hack4DK, Sidsel Hindal, Kultur- og Naturreise, berättade om Hack4NO och Susanna Ånäs, WMFI, talade om Hack4FI. Sedan vidtog en fri diskussion som sökte besvara frågorna när, var, hur och vem? Ett förslag var att inte bara engagera datakunniga personer till hacket utan även t ex forskare och konstnärligt verksamma. Fysiskt sett skulle eventet kunna hända enbart online, eller mer traditionellt att alla samlas på ett ställe, eller att det kan göras som en form av stafett – land för land – med en uppsamling på slutet. Många förslag var uppe och vändes. Vi hoppas vi kan återkomma snart med mer konkreta planer och den som är intresserad av att bidra/delta är välkommen att höra av sig!

Fler bloggposter om nordLOD-träffen finns att läsa här:  Sarah McSeveny-Åril (Kultur- och Naturreise)  och Jessica Parland von Essen (Open Science and Research Initiative)

Susanne Danelius

Linked Open Nordic Heritage

b2ap3_thumbnail_Ant-Simons.jpg

Over the years that I have worked with digital cultural heritage information, I have had the privilege to meet Nordic colleagues in a variety of contexts. On those occasions, it did not take long before we started to talk about how much we would gain from collaborating on a variety of issues. However, despite numerous attempts, we have not really managed to establish a sustainable collaboration.

The past year the discussions have taken a more concrete form, and the topic was raised on how we could go forward and establish a platform for Nordic collaboration.

Our discussion followed two main tracks. Firstly it would benefit the the Nordic countries as well as the European community if we collaborate and put the focus on issues that are relevant from a Nordic perspective., And secondly, we have a shared history with a heritage that is connected across the borders, which have changed many times throughout history.

 

b2ap3_thumbnail_Ant-Simons.jpg

Ant Simons during a workshop

 

When we at Digisam in the autumn of 2012 got the opportunity to arrange a conference under the Swedish Presidency of the Nordic Council of Ministers, we gathered a group of Nordic colleagues to discuss the theme of the conference and how we could make it a launching pad for concrete Nordic cooperation. The theme, linked open cultural data in the Nordic countries, was an easy decision. The Semantic Web we have today provides us with the technological tools that allow us to link together cultural information in a complex system, to which everyone can contribute, and which enables linking of objects, documents, images, places, people and events in a way that create meaning and context. The Semantic Web can create knowledge through the many stories that can be told.

With all presentations and meetings from this conference in fresh memory, I am glad that we chosed this theme.

 

b2ap3_thumbnail_Tim-Sherrat_02.jpg 

Tim Sherratt giving his presentation ”A map and some pins”: open data and unlimited horizons. 

 

The Minister of Culture, Lena Adelsohn Liljeroth. said in her speech that she believes strongly in the potential of a Nordic collaboration on digital heritage. She brought up a number of important pre-conditions to achieve the objectives of an open and creative use of digital cultural heritage information: ”It is at the moment when information about our cultural heritage is used that we start to benefit from it. Only then can we see what we get back on our investments. However, this requires that the information is easily accessible and free to use so that the users can become co-creators of our common cultural heritage. ”

 

Lena-Adelsohn-Liljeroth_02.jpg

Lena Adelsohn Liljeroth, Minister of Culture

 

There is a lot that we at Digisam take with us from the days in Malmö for our future work. Personally, I will try to keep as much as possible of the energy that the attendees and speakers brought to the conference. I will also carry with me the conviction that it is the power of information that binds us together. The idea of linked open data seems almost to live it´s own life and is something that we carry with us in our daily work. A good illustration was made by Ingibjörg Steinunn Sverrisdottir in her talk: From being an issue that I had to look for people to talk about it with, the interest for linked open data has increased dramatically only in the past year.

b2ap3_thumbnail_Merete-Sanderhoff.jpg

Our moderator, Merete Sanderhoff

 

I wish to give my sincere thanks to the speakers, the participants, our collaboration partner Media Evolution and Merete Sanderhoff who in an excellent way moderated the conference! You have all helped us to set the direction forward. And to go further, we need your thoughts and ideas about concrete Nordic cooperation. So, tweet, email or contact us by other means. We look forward to hear from you so that we can go forward and together create a platform for Nordic collaboration about our digital Nordic Cultural Heritage.

Rolf Källman