Nätverket för planarbete

b2ap3_thumbnail_workshop-LSH-1907576_10152016343508457_355829600_n.jpg

b2ap3_thumbnail_workshop-LSH-1907576_10152016343508457_355829600_n.jpg

Foto: Johanna Berg CC:0

Alla Digisams ”medverkande myndigheter” har Regeringens uppdrag att senast under 2015 ta fram interna planer för sitt arbete med digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet.

Digisam har velat stödja och underlätta det arbetet genom att försöka hitta gemensamma linjer i frågeställningar och mätmetoder. Under våren 2013 kunde en mindre expertgrupp diskutera sig fram till ett generaliserat frågeschema och en ensad mängdmatris som stöd för de interna processerna. Under hösten och vintern har ett bredare nätverk samlats till en serie öppna möten för att fördjupat diskutera uttolkning av centrala begrepp och viktiga avgränsningar inom området. Minnesanteckningar från mötena finns, liksom övriga aktuella underlag, här.
 
Nu vidtar på myndigheter och institutioner intensifierat arbete med de underlag som Digisam begärt in före 1 juni. De kommer att sammanställas i en samlad analysrapport och läggas till grund för Digisams förslag till regeringen, och därför är det viktigt att alla berörda bidrar med en om möjligt osminkad bild av sina behov och styrkeområden.
 
Den 19 mars träffades nätverket för sista gången på Livrustkammaren, men på allmän begäran har Digisam lovat ett par-tre nya träffar inom kretsen fram till årsskiftet 2016. Det finns ju alltid så mycket kvar att prata om!

Johanna Berg