Länsmuseerna och sociala medier

Temat för den första dagen av länsmuseernas samarbetsråds höstmöte i Jönköping var ”Museernas roll i samspel med sociala medier”.
Sergei Muchin, länsmuseichef i Jönköping, inledde kring temat och poängterade utmaningen som museerna står inför i det snabbt föränderliga medielandskapet. Med bilden av smartphonen som används för att knyta samman och skapa ”togetherness” och samtidigt i mötespauser kan användas för att skärma av oss från andra och bidra till ”togetherless” satte Sergei fingret på att det finns många perspektiv på utvecklingen som inte är så entydig som man ibland kan lockas att tro.
Sergei Muchin  inleder.                                                  
Anton Johansson, entreprenör, mm. gav sin bild av några av de utmaningar museerna står inför och sa att det är viktigt att inte bara fokusera på de sociala medierna utan sätta in dem i den komplexa strukturen för hur och med vilka verktyg vi kommunicerar.
Anton pläderade för att vi måste våga släppa in andra aktörer innanför väggarna på kulturarvsinstitutionerna. Varför skulle t.ex. inte en intresserad privatperson få utrymme att lägga upp och hålla egna guidade visningar, sa Anton och lyfte fram Gidsy som exempel 
Anton räknade också upp de nya valutorna engagemang, uppmärksamhet, kunskap och identitet som driver Internet och avslutade med att ge det strategiska rådet att ”Create more value than you capture”.
Lars Lundquist, enhetschef på Riksantikvarieämbetet, berättade om de kvalitativa värden som institutionerna kan få tillbaka i form av kvalitetshöjning av den information de förvaltar när för en dialog med användarna på t.ex. Flickr  
Lars visade också exempel på nyskapande när användarna släpps in för att remixa och använda bilder med utslocknade upphovsrätter för att skapa nya bilder. Ett starkt exempel är Ghosts of WWII där bilder från striderna i Normandie lagts in på nytagna bilder från de platser där striderna ägde rum.

Lars Lundqvist från Riksantikvarieämbetet reder ut begreppen. 
Robert Olsson chef för SVT Göteborg gav en inblick hur Public Service agerar och planerar strategiskt för att positionera sig i det föränderliga landskapet.
Anders Mildner, författare, föreläsare, mm berättade engagerat om projektet Popstad Lund som började på Facebook och som vuxit ut till ett kraftfullt kollaborativ projekt där en 25-årig period av Lunds historia berättats och gestaltats av de som var med – musiker, arrangörer, föräldrar, politiker, grannar och om alla de som lyssnade och dansade – i samverkan med Kulturen i Lund. 
Ulrika Albers, projektledare på kommunikationsbyrån Bolt berättade om hur man arbetat strategiskt för att göra en Facebooksida om hallonlakritsskallen, en godisbit från en liten tillverkare, till en av de största svenska produktsidorna, alla kategorier. Det var många i publiken som i den efterföljande pausen pratade om möjligheterna att lyfta marknadsföringen av museerna med helt nya grepp.

 

Efter att jag berättat om Digisam, vilka arbetsuppgifter som är aktuella och bjudit in till samarbete,  sammanfattade Sergei Muchin dagen och ställde frågan om museerna i dagsläget är rustade för arbeta med sociala medier, Vi måste bli digitalt litterata sa Sergei och underströk att museerna måste ställa sig frågan vad det innebär.
Rolf