PRV samordnar registreringen av herrelösa verk

b2ap3_thumbnail_5320589756_d34020c15c_z.jpg

b2ap3_thumbnail_5320589756_d34020c15c_z.jpg

On cookbooks, orphans, and out-of-print books. Opensource.com, 2011. Created by Libby Levi for opensource.com. CC-BY-SA.

Den nya inskränkningen i upphovsrättslagen om herrelösa verk som trädde i kraft den 29 oktober har inneburit en ny uppgift för Patent- och Registreringsverket (PRV). PRV kommer nämligen fungera som nationell samordnare för den registrering av herrelösa verk som kulturarvsinstitutionerna ska göra. Av den anledningen bjöd PRV, på initiativ av bland annat Digisam, in de statliga kulturarvsmyndigheterna och institutionerna till ett informationsmöte den 3 december.

Alla kulturarvsinstitutioner som vill använda herrelösa verk som finns i de egna samlingarna i form av skrifter, filmer eller ljudupptagningar ska registrera dessa i en EU-databas. Databasen för herrelösa verk administreras av OHIM, som i dagsläget ansvarar för databasen för varumärken och design inom hela EU.

Som nationell samordnare har PRV till uppgift att ta emot registreringarna av herrelösa verk och skicka dem vidare till EU-databasen hos OHIM. Varken PRV eller OHIM har någon bedömande funktion och avgör därför inte heller om ett verk anses vara herrelöst eller ej. Istället är det varje institution som själva ska dokumentera den eftersökning som har skett innan registrering sker. De källor som kan användas vid sådan eftersökning kommer att sammanställas av PRV.

Om det skulle visa sig att ett verk felaktigt har registrerats som herrelöst är det PRV som kommer att ta emot upphovsmannens eller rättighetshavarens invändning i Sverige och informera OHIM om att en avklassificering ur databasen ska ske.

Under hösten har EU-databasen testats av bland annat nationella bibliotek från Storbritannien, Tyskland, Estland, Spanien, Ungern, Slovakien och Malta. Det har resulterat i totalt ett femtiotal registrerade herrelösa verk.

I början av 2015 kommer e-registreringstjänsten till databasen hos OHIM att lanseras med ett nytt gränssnitt. Då kommer även PRV att återkomma med mer information. När väl registreringstjänsten fungerar är PRV intresserade av att de kulturarvsinstitutioner som har tänkt registrera herrelösa verk hör av sig till PRV.

Det finns ännu många obesvarade frågor om hur registreringssystemet är tänkt att fungera i praktiken. Vad som kan vara viktigt att känna till är att EU-kommissionen har i uppdrag att under 2015 avgöra om fotografier och bilder ska läggas in som ytterligare kategorier i inskränkningen om herrelösa verk. Bedömningen kommer sannolikt att hänga samman med hur väl använd EU-databasen hos OHIM kommer att vara av kulturarvsinstitutionerna under året.

Catharina Ekdahl