BitCurator workshop – För dig som arbetar med arkiv

b2ap3_thumbnail_hmta.png

b2ap3_thumbnail_hmta.png

CC: BY-NC-ND, Welcome Library

Den 23-24 juni i Stockholm kan du delta i en workshop om digitala personarkiv och digital forensics. Workshopen vänder sig till dig som är arkivarie eller tekniker på ett arkiv eller bibliotek, eller som arbetar med arkiv i någon form. Arrangörer är Göteborg och Umeå universitetsbibliotek, i samarbete med Kungliga biblioteket och Riksarkivet.

Syftet med workshopen är att du ska få ökade kunskaper om hur digitalt födda arkivresurser bör hanteras. Under workshopen kommer BitCurator, som är en plattform med fria verktyg, att presenteras. Som deltagare kommer du också att få arbeta praktiskt med egna samlingar och använda verktygen i BitCurator.

Läs mer om workshopen och hur du anmäler dig här. Att delta är kostnadsfritt. Sista anmälningsdatum är 15 juni.