Checklista för digitala utställningar

I några tidigare blogginlägg  har jag skrivit om arbetet jag är involverad i inom en internationell arbetsgrupp som inriktar sig på området digitala utställningar.

Digisam har nu tillsammans med experter i Sverige redigerat klart och publicerat en checklista för digitala utställningar som är baserad på översättningen av checklistan ”Things to consider before creating a Digital Exhibition” som har tagits fram av denna arbetsgrupp. Checklistan består av vägledande frågor för att planera och genomföra en digital utställning. Frågorna är uppdelade utifrån fem projektfaser för att stödja strukturering av arbetsprocessen; koncept-, resursplanerings-, populariserings-, genomförande- och utvärderingsfasen.

GIF IT UP 2015 entry from Eleanor Lutz in Seattle, Washington. This GIF is made available under a CC-BY 3.0 Licence.

GIF IT UP 2015 entry from Eleanor Lutz in Seattle, Washington. This GIF is made available under a CC-BY 3.0 Licence.

Checklistan utgår ifrån definitionen av en digital utställning som har tidigare tagits fram i arbetsgruppen.

”A Digital Exhibition is based on a clear concept and is well curated. It assembles, interlinks and disseminates digital multimedia objects in order to deliver innovative presentations of a theme, or series of themes, allowing user interaction to a great extent.”

Vi hoppas att den här checklistan kommer att göra det lättare att komma i gång med att skapa utställningar!

Sanja Halling

Checklista för deltagande i EU-projekt klar

b2ap3_thumbnail_640px-Europa_map_1930_svatlas.jpg

b2ap3_thumbnail_640px-Europa_map_1930_svatlas.jpg

Europa-karta. Ur ’Svensk Världsatlas’ 1930. CC-0.

Vi har tidigare publicerat ett utkast till en checklista för deltagande i EU-projekt. Checklistan togs fram av Digisam i samråd med nätverket för deltagande i EU-projekt och innehåller råd och tips kring vad man kan tänka på innan ett projekt startar, under projektets gång och efter projektet är över.

Checklistan har nu redigerats klart och finns publicerad här. Stort tack till alla er som har skickat oss synpunkter och kommentarer!

Sanja Halling

Checklista för samlingssystem färdig

b2ap3_thumbnail_5616197052_74471a4674_z.jpg

 b2ap3_thumbnail_5616197052_74471a4674_z.jpg

Coloured Stones (Minerals). Foto: Michael Coghlan. CC BY-SA.

Vi har tidigare publicerat ett utkast till en checklista för samlingssystem. Checklistan har nu redigerats klart i samverkan med ett antal experter och är tänkt att fungera som ett stöd för kulturarvsinstitutionerna i valet av samlingssystem.

Stort tack till alla er som har skickat oss synpunkter och kommentarer! Listan finns publicerad här.

Sanja Halling

Utkast till checklista för deltagande i EU-projekt

b2ap3_thumbnail_4004643107_ecc811a6de_o.jpg

b2ap3_thumbnail_4004643107_ecc811a6de_o.jpg 

Business planning. Foto: abductit. CC BY.

Projekt som görs inom ramen för europeiska forsknings- och innovationsprogram eller nätverk och samarbeten är ofta komplexa med många medverkande personer, institutioner och länder. Den här checklistan är tänkt som ett komplement för kulturarvsinstitutionernas generella kunskap om projektarbete. Checklistan togs fram av Digisams nätverk för deltagande i EU-projekt och innehåller råd och tips kring vad man kan tänka på innan ett projekt startar, under projektets gång och efter projektet är över.

Denna checklista tar i första hand upp de saker som är inriktade mot de gemensamma frågor och det kan vara särskilda regler som gäller för olika projekt.

Vi är tacksamma för dina kommentarer och synpunkter på checklistan, antingen direkt som bloggkommentarer eller per mail till sanja.halling@riksarkivet.se (obs! senast den 18 september). Dokumentet kommer därefter att redigeras och publiceras på vår webbsida.

Ladda ned checklistan här.

Sanja Halling

Utkast till checklista för samlingssystem

A place for everything

A place for everything

A Place for Everything. Orin Zebest. CC BY.

Att välja ett samlingssystem innebär ofta många ställningstaganden. Nya funktionella och tekniska krav ställs idag på systemen, bland annat stöd för öppna standarder, vedertagna metadatastandarder och maskinläsbara format.

På Digisam har vi nu tagit fram ett utkast till en checklista för samlingssystem som är tänkt som ett stöd för institutionerna i valet av samlingssystem. Det finns ofta specifika behov vid olika institutioner vad gäller informationshantering och verksamhetens processer. Denna checklista tar i första hand upp de saker som är inriktade mot det gemensamma och främjar interoperabilitet och harmonisering av informationen som finns i de olika systemen.

Vi är mycket tacksamma för dina kommentarer och synpunkter på checklistan, antingen direkt som bloggkommentarer eller per mail till sanja.halling@riksarkivet.se (obs! senast den 3 september). Dokumentet kommer därefter att redigeras och publiceras på vår webbsida. Ladda ned checklistan här.

Sanja Halling

Hur skapar man en digital utställning?

Digital Revolution 1

Digital Revolution 1

Digital Revolutions 1. Foto: Ian Guest. CC BY-NC-SA. Bilden är beskuren.

I en tidigare bloggpost har jag skrivit om digitala utställningar och om den internationella arbetsgrupp som jag deltar i där vi bland annat har arbetat med en definition för begreppet digitala utställningar. Jag vill passa på och tacka för alla konstruktiva synpunkter och kommentarer som vi har fått!

Som stöd i arbetet med digitala utställningar har man i arbetsgruppen nu tagit fram ett utkast till en checklista. Vi har gjort en översättning av detta utkast till svenska som nu finns att läsa här: Checklista för vad man kan tänka på när man ska skapa en digital utställning. När den blir klar så hoppas vi att den kommer att göra det lättare att komma i gång med att skapa utställningar.

Är det någonting du saknar? Vi är mycket tacksamma för dina kommentarer och synpunkter på checklistan, antingen här på bloggen eller per mail till sanja.halling@riksarkivet.se

Sanja Halling

Rent och fint ska det vara

b2ap3_thumbnail_washing.jpg

b2ap3_thumbnail_washing.jpg
Kvinna tvättar i zinkbalja Foto: Karl Heinz Hernried, Nordiska museet (CC:BY:NC:ND)

Metadata, alltså data om data, är av avgörande betydelse för den som arbetar med dokumentation, databaser, versionshantering eller (semantisk) webb. Det gör vi ju nästan allihop nu för tiden och ju mer beroende vi blir av metadatan desto viktigare blir det också att den är korrekt och tillförlitlig. Bara då är det möjligt att till fullo utnyttja de rika resurser som ligger i samlingarna, att hitta i materialen och t ex koppla samman objekt från samma tid eller plats. Därför bör den som har ansvar för ett samlingssystem regelbundet granska sina metadata och avsätta rimlig tid för kvalitetshöjande datatvätt. Som stöd i det arbetet har vi utarbetat en Checklista för metadatastatus som nu finns på Digisams webbplats, och vi hoppas att den kan göra det lättare att komma i gång.

Johanna Berg

Checklista för beständiga identifierare

b2ap3_thumbnail_lista_20150528-115132_1.jpg

b2ap3_thumbnail_lista_20150528-115132_1.jpg

Bild: S. Danelius CC-0

I ett tidigare blogginlägg har jag skrivit om beständiga identifierare – unika kodsträngar kopplade till digitala poster. Vi publicerade då också ett utkast till en checklista för vad man kan tänka på vad gäller beständiga identifierare.

Checklistan har nu redigerats klart i samverkan med ett antal experter och är tänkt att fungera som ett stöd för kulturarvsinstitutionerna. Vi vill tacka alla som har skickat oss sina synpunkter och kommentarer! Listan finns publicerad här.

Sanja Halling

Alla är på Wikipedia!

b2ap3_thumbnail_Checking_the_List.jpg

b2ap3_thumbnail_Checking_the_List.jpg
Checking the list. 1878. Public domain

En kulturinstitution som vill nå ut brett med sina resurser gör klokt i att möta potentiella användare där de befinner sig. Därför har Digisam tillsammans med Wikimedia Sverige utarbetat en checklista som är tänkt att göra det enklare för den som vill ladda upp material till Wikimedia Commons, så att det kan komma till mer, snabbare och bättre nytta.

Frågor, synpunkter och tillägg är som vanligt välkomna – till mig på adress johanna.berg@riksarkivet.se eller direkt på bloggen som kommentarer.

Och du som kanske missat att vi tidigare har tagit fram en checklista även för prioritering av kulturarvsmaterial för digitalisering, du kan hämta den här.

Johanna Berg

 

 

Checklista för beständiga identifierare – Vad ska jag tänka på?

Medaljer

Medaljer

Medaljer. Marinmuseum Karlskrona. Ett urval av medaljer från ur Marinmuseums samlingar. CC-BY-NC.

Kopplat till Digisams pågående arbete med att ta fram förslag till nationella riktlinjer för hur en samordnad digital informationshantering kan ske hos statliga institutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation, tar vi just nu även fram olika checklistor. Dessa är tänkta att fungera som ett stöd för kulturarvsinstitutionerna i arbetet med olika digitaliseringsmoment. I detta blogginlägg ligger en checklista som handlar om beständiga identifierare i fokus.

Mängden kulturarvsinformation på webben ökar ständigt, och länkad öppen data öppnar möjligheterna att sammanföra information från olika kulturarvsinstitutioner. Samtidigt innebär webbens dynamiska karaktär att den information man söker efter ibland har flyttat och att den inte går att finna trots att den fortfarande finns på webben. Så hur kan man se till att den digitala kulturarvsinformation man publicerar blir så beständig som möjligt?

I ett tidigare blogginlägg har jag skrivit om beständiga identifierare, som är unika kodsträngar kopplade till digitala poster. Själva utformningen av identifierarna för olika objekt och begrepp påverkar om de kommer att vara unika och beständiga. Därför har vi nu tagit fram ett utkast till en checklista för vad man kan tänka på vad gäller beständiga identifierare. Är det någonting du saknar i checklistan? Vi är mycket tacksamma för dina kommentarer och synpunkter på checklistan, antingen direkt som bloggkommentarer eller per mail till sanja.halling@riksarkivet.se (obs! senast den 11 mars). Vi räknar med att dokumentet därefter redigeras och publiceras på vår webbsida.

Sanja Halling