Digisam besökte ABM-dagen på Malmö museer

b2ap3_thumbnail_bild.JPG

b2ap3_thumbnail_bild.JPG

Besök i Malmö Museers klimatanpassade nya magasin M2. Foto: Catharina Ekdahl, CC:0

Utbildningsdagen på Malmö Museer torsdagen den 25 september var en fortsättning på det fotoseminarium som gavs under hösten 2013 i ABM-Skånes regi. Programmet för dagen handlade om bildarkiv utifrån tre perspektiv, hantering av analogt bildmaterial, digitala arbetsflöden och olika rättighetsfrågor när man vill göra bildarkiven tillgängliga för allmänheten.
 
Dagen inleddes med att deltagarna hälsades välkomna av Anna Gullmark, chef för fotoenheten på Malmö Museer och Anna Ketola, arkiv- och verksamhetschef på Skånes Arkivförbund. Därefter var det dags för en presentation av Digisams juridiska arbete som har pågått sedan i vintras. Ett arbete som handlar om att ta fram grundvillkor för de statliga kulturarvsinstitutionernas bildanvändning och att ge dem en teoretisk och praktisk vägledning i frågor som rör upphovsrätt och annan lagstiftning. Presentationen av Digisams juridiska arbete skedde av Catharina Ekdahl.
 
Johanna Rylander, fotograf på Malmö Museer, berättade om de riktlinjer och policys för hantering av de fotografiska samlingarna och digitala arbetsflöden som museet har arbetat fram under ett par års tid. Johanna tipsade om hur man skapar ett bra digitalt arbetsflöde och varför det är så viktigt med metadata och att välja rätt filformat.
 
Efter lunchen var det dags att besöka Malmö Museers nya föremålsmagasin M2. Magasinet innehåller bland annat ett klimatarkiv för museets fotosamlingar som löpande håller på att flyttas över. M2 ligger i Frihamnen i Malmö. Efter en guidad visning i de nya lokalerna av Lina Ålenius, intendent för Malmö Museers fotosamlingar och fotokonservator, höll Lina ett föredrag om hur man bäst förvarar och hanterar gamla bilder så att livslängden optimeras.

Catharina Ekdahl