SWE-CLARIN och det talade språket

b2ap3_thumbnail_IMG_4967.jpg

Hur digitaliserar man bäst teckenspråksfilmer?

Vad kan forskningen få ut av en språkfrågelåda?

Och skulle man kanske kunna bygga talsyntes på texter från Wikipedia?

b2ap3_thumbnail_IMG_4967.jpg

Susanna Karlsson rapporterar från sin arbetsgrupp, med teckentolk i bakgrunden. Foto: Johanna Berg (CC:BY)

Den 16 november höll vi SWE-CLARIN-workshop på KTH i Stockholm, för att söka svar på bland annat sådana frågor. Arrangörer var SWE-CLARINs taldatagrupp och tanken att under en eftermiddag söka fördjupa några case som på sikt kan leda vidare till mer formaliserade projekt och förhoppningsvis ny forskningsfinansiering. Inbjudna till dagen var samlingsförvaltare, språk/tal-teknologer och forskare från hum/sam-området och när vi skildes åt mot kvällen hade vi alla lärt oss en hel del om varandras forskningsfrågor och intresseområden. Det var bra!

Johanna Berg