Statskontorets utvärdering av Digisam

b2ap3_thumbnail_5103013282_c22a142875_z.jpg

b2ap3_thumbnail_5103013282_c22a142875_z.jpg

Man standing with measuring ruler by Sumac Sorghum planted March 23, 1911. State Library and Archives of Florida. Inga kända copyrightrestriktioner.

Nu har Statskontorets utvärdering av Digisam kommit. Statskontoret presenterade utvärderingen för Kulturdepartementet idag. Enligt Statskontoret: ”Statskontorets utvärdering av verksamheten vid Digisam visar att det har lett till ökad samordning och samsyn vad gäller digitaliseringsfrågor inom kulturarvssektorn och också bidrar till ett effektivare utnyttjande av statens resurser.” Du kan läsa rapporten här.