Statistik – en hjälpande hand för att öka tillgång till, användning och bevarande av digitalt kulturarv.

b2ap3_thumbnail_e76831641c_20131030-135423_1.jpg

För två veckor sedan skickade projektet ENUMERATE ut en enkät om digitalisering till tusentals europiska kulturarvsinstitutioner. Målet är att samla in data om olika aspekter på digitalisering av vårt gemensamma kulturarv. Med en väl underbyggd kunskap om hur det ser ut på Europas kulturarvsinstitutioner kan vi tillsammans driva och utveckla arbetet med en ökad tillgång, bevarande och användning av digital kulturarvsinformation.

 b2ap3_thumbnail_e76831641c_20131030-135423_1.jpg

The ENUMERATE Consortium

I Sverige har enkäten gått ut till 470 myndigheter, institutioner och andra verksamheter som förvaltar kulturarvsinformation. Ju fler som svarar på projektets enkät, desto större är möjligheterna att dra slutsatser som behövs för att driva digitaliseringsfrågorna på nationell och europeisk nivå.

ENUMERATE gick i dagarna också ut med ett öppet upprop till alla europeiska kulturarvsinstitutioner att svara på enkäten. Så om ni inte tillhör de som en direkt inbjudan, varmt välkomna att delta i arbetet att skapa ett bra statistiskt underlag för att driva det gemensamma arbetet med digitalt kulturarv. Enkäten hittar ni här.

Rolf