Collection Models, 1913. Tyne & Wear Archives & Museums. Inga kända copyrightrestriktioner.

Översättning av Spectrum

Riksantikvarieämbetet och Digisam samarbetade under 2014 för att med stöd av breda arbetsgrupper översätta och anpassa den brittiska Spectrum-manualen till svenska förhållanden. Spectrum är en fritt tillgänglig standard inom samlingsförvaltning som från början, 1994, arbetades fram av brittiska kolleger under ledning av Collections Trust. Den har sedan dess uppgraderats flera gånger, översatts till flera språk och används idag i mer än 40 länder.

Det svenska översättningsarbetet har bedrivits i arbetsgrupper som tillsammans, under Digisams och Riksantikvarieämbetets ledning, processat en råöversatt text till stegvis allt tydligare, enklare, mer lättfattlig och kongruent svenska. I arbetsgrupperna har ingått kunniga kolleger från Ájtte svenskt fjäll- och samemuseum, Eskilskällan/Eskilstuna kommun, Gotlands museum, Historiska museet, Länsmuseet Västernorrland, Nobelmuseet, Stockholms stadsmuseum, Värmlands museum, Västarvet, Västerbottens museum, Örebro läns museum och Östergötlands museum. Tack alla!

Digisams insats avslutades i och med denna första fas i processen. Riksantikvarieämbetet, som är svensk partner till Collections Trust, fortsatte arbetet med ordförklaringar, appendix och expertgranskning. Materialet i sin helhet blev klart för lansering under senhösten 2015. Under 2016 följer vidare insatser för en bred implementering av Spectrum på både stora och små museer i Sverige

Följ arbetets vidare utveckling och ladda ned SPECTRUM här på Riksantikvarieämbetets sida

För mer information kontakta

Ingela Chef-Holmberg ingela.chef.holmberg@raa.se
Annika Carlsson annika.carlsson@raa.se