Senaste statistik-rapporten från ENUMERATE

standard

standard

Standard Measures. Foto: Neil Cummings. CC BY-SA

Projektet ENUMERATE har som mål att samla in data om digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av vårt gemensamma kulturarv. ENUMERATE är en del av Europeana v3.0-projektet. Projektet har nu publicerat den senaste rapporten (Core Survey 3) om det pågående arbetet vid kulturarvsinstitutionerna i Europa.
 
Ca 1000 institutioner från 31 länder deltog i enkäten och med svar från 134 institutioner är Sverige det land som haft näst högst svarsfrekvens. Ett stort tack till alla er som tagit er tid att svara på frågorna i enkäten!

Det samlade resultaten av svaren visar bland annat att:

 • Vid de flesta institutionerna finns det en blandning av olika kulturavsmaterial.
 • Den vanligaste objekttypen är textbaserade material (83%) och tvådimensionella material (81%). 3D-material uppgår till 46%.

Digitalisering

 • 41 % av institutionerna har en dokumenterad digitaliseringsstrategi, (jämfört med 36% i den förra rapporten från 2014).I genomsnitt har 23% av kulturarvssamlingarna återgetts digitalt (17% i förra rapporten)

Digitalt bevarande

 • 26 % av institutionerna har en dokumenterad strategi för digitalt bevarande som ledningen står bakom (oförändrat sedan den tidigare rapporten).
 • 47 %  har ännu ingen lösning för ett långtidsbevarande som baseras på internationella standarder (jämfört med 48 % i förra rapporten).

Digitalt tillgängliggörande

 • 45% av institutionernas beskrivande metadata finns online.
 • 32% av de samlingar som överförts till digitala format eller skapats digitalt finns tillgängliga för användning online.
 • Akademisk forskning anges som det viktigaste skälet till
  att skapa digital tillgång till samlingarna, följt av pedagogisk användning av materialet.
 • 52% av samtliga institutioner mäter användningen av digitala samlingar (jämfört med 48 % i förra rapporten).
 • 91% av institutioner använder webbstatistik (samma som i förra rapport)
 • 38% använder statistik för att mäta engagemanget på sociala medier (mot 32% i förra rapporten)
 • För att ge åtkomst till de digitala objekt som är tillgängliga online används institutionens hemsida av 55%
 • Kanaler där man förväntar sig en ökad användning under de kommande två åren är Europeana (+ 7%), nationella aggregatorer (+ 6%) och institutionella API:er (+ 6%).

Den fullständiga rapporten, som är den tredje i raden av projektets rapporter om digitalisering i Europa, kan du läsa här.

Sanja Halling