Seminarium om persistenta identifierare

b2ap3_thumbnail_axe.jpg

b2ap3_thumbnail_axe.jpg
Neolitisk stenyxa från West Sussex. Pitt Rivers Museum.

Uppdatering 23 feb: Programmet är nu klart och finns här.

Är du intresserad av att sammankoppla digital kulturarvsinformation genom auktoritetsposter? Har du funderat på hur beständiga identifierare för informationen ska se ut? Den 7 mars kommer ett halvdagsseminarium om beständiga identifierare (persistent identifiers – PID) att äga rum i Stockholm.  Seminariet organiseras inom ramen för projektet ”Culture Broker – Testplattform i Västernorrland” som Riksarkivet koordinerar, i samarbete med Digisams pilotprojekt om lagring för långsiktigt användbarhet.

Auktoritetsfiler är en typ av resurser som det pratas mycket om idag eftersom de kan vara till stor gemensam nytta för att koppla samman material från olika kulturarvsinstitutioner. De är därför särskilt värdefulla att tillgängliggöra som öppna data. Auktoritetsfiler är listor med auktoriteter  t.ex. ortsnamn eller personnamn, som ofta är av brett intresse för många aktörer. För närvarande pågår en uppbyggnad av olika plattformar för hantering av auktoriteter (terminologier, tesaurier, kontrollerade vokabulärer). En förutsättning för en hållbar användning av dessa plattformar är att de stöds av en beständig struktur för identifierare (se vidare i Digisams Checklista för beständiga identifierare).

Programmet för seminariet  är fortfarande under arbete men några punkter i programmet kommer att omfatta utformning av URI:er för kulturarvsinformation med exempel  från NAD, KB, och K-samsök, en case study från TORA-projektet, samt en presentation om hur beständiga identifierare utformas i KulturNav och hur de hanteras inom forskningsvärlden.

Workshopen vänder sig till alla som är intresserade av eller redan idag arbetar med beständiga identifierare. Det är begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller.
Tid: Kl 9.00-12.30 den 7 mars 2016.
Plats: SUNET, Tulegatan 11, Stockholm
Anmälan görs till lina.marklund@riksarkivet.se senast 1 mars.

Sanja Halling