Samtidigt kan det vara värt att tänka tvärtom att …

Samtidigt kan det vara värt att tänka tvärtom att användning är en förutsättning för bevarandet. Det är osannolikt att någonting kommer att bevaras för evigt utan att det finns tydliga åtminstone principiella ändamål för användning av materialet. Metadatan är viktigt även från den här synvinkeln. Om vi inte kan tänka på realistiska användningsskenarier är det väldigt svårt att skapa duglig metadata.