Remiss kring förändringar inom upphovsrätten

I dagarna gick den så kallade departementspromorian om förändringar inom upphovsrätten ut på remiss. I remissen föreslås nya inskränkningar i upphovsrättslagen för syften som rör text- och datautvinning, undervisning och bevarande av kulturarvsinstitutionernas samlingar.

Departementspromorian är, med bilagor, på över 400 sidor. Den lyfter flera olika förslag, bland annat föreslås nya inskränkningar som rör text- och datautvinning samt förslag på en ny avtalslicens som ska underlätta för kulturarvsinstitutioner att digitalisera och tillgängliggöra verk som finns i deras samlingar (men som inte finns i handeln).

Remissen i sin helhet.

Evenemang

Under hösten planerar Digisams sekretariat för ett webbinarium om remissen. Datum och tid för evenemanget är i nuläget inte spikat, men så fort detaljer börjar falla på plats kan du läsa om dem på hemsidan och i Digisams sociala mediekanaler. Digisam finns på Facebook, Linkedin och Twitter.

Bakgrund till remissen och lagförändring

I april 2019 antog EU ett nytt direktiv som hade i syfte att anpassa EU:s regelverk kring upphovsrätt till den senaste tekniska utvecklingen. Innan direktivet kan implementeras i svensk lag ska ett antal myndigheter och organisationer lämna synpunkter på departementspromorian. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.