Rekommendation för öppna data

Rekommendation för öppna data

Digisam rekommenderar alla som arbetar med digitalt kulturarv att sikta mot den stjärnmodell som formulerats av Tim Berners-Lee, mannen bakom Internet. Modellen visar tydligt vägen mot den semantiska framtiden. Ladda ned rekommendationen här

Rekommendation om avtalslicens för bilder

Rekommendation

Rekommendationen består av:

  • en avtalstext med olika villkor för bildanvändningen
  • en prislista för de två användningstyperna
  • en avtalsblankett för enskilda bildavtal.

Ladda ned rekommendationen här