Rapport från Digital Cultural Heritage Experts-gruppens senaste möte

6-7 november hölls det fjärde mötet för EU-kommissionens Digital Cultural Heritage Experts-grupp (DCHE), som bland annat ansvarar för Europeana. EUs medlemsstater är företrädda och Sveriges delegater var Eva Stengård från Kulturdepartementet och Henrik Summanen från Digisam.

Under mötet rapporterade kommissionens delegater kring sammanställningen av den progress report som försöker stämma av läget för digitalisering inom kulturarvet hos de medverkande. Mycket nyttig information kom från detta, bland annat att flera länder nu rapporterar att de har kompetenscenter av Digisams modell för att stödja digitalisering, att rättighetsfrågan fortfarande ställer till ganska stora problem och att det blir fler samarbeten med privata företag och civilsamhället. Det var också roligt att höra att Sverige var näst bäst i Europa på att leverera högkvalitativt innehåll till Europeana.

Mötet fokuserade sedan på Europeana, som tar nya tag under ledning av Harry Verwayen. Det kommer att skrivas en oberoende utvärdering av Europeana, och sedan kommer en strategi fram till 2025 att skrivas. Det är också viktigt att de olika rollerna och ansvaren mellan EU, medlemsstaterna, expertgrupperna och aggregatorerna tydliggörs, menar Harry.

Andra dagen ägnades huvudsakligen åt hur kulturarvsinstitutionerna ska hantera 3d-information. Etienne Tellier från ICONEM i Frankrike redogjorde för deras projekt att rädda och visualisera kulturarv. Han menar bland annat att kulturarvet förstörs i samband med urbaniseringen genom plundring och krig. Massturism är också det ett ökande problem. Under hans presentation visades hur man med 3d-teknik och drönare lyckades dokumentera områden som var under IS-kontroll i Syrien, med syftet att bevara dessa för eftervärlden om de skulle förstöras. Behovet av tydliga standarder och riktlinjer inom 3D är stort inom hela Europa, och även Digisam jobbar med denna fråga.

DCHE-möten hålls en gång i halvåret, på plats i Luxemburg.