Rapport från DCHE-gruppens höstmöte

Licens: CC BY-SA 4.0

Tidigare i höstas höll Digital Cultural Heritage Expert Group (DCHE-gruppen) årets andra möte. DCHE-gruppen är en rådgivande grupp inom EU-kommissionen gällande digitalt kulturarv och utgör en samverkansplattform mellan EU-kommissionen och dess medlemsländer. Sveriges representanter under mötet var Eva Stengård från Kulturdepartementet och Henrik Summanen från Digisams sekretariat.

Ökad digital efterfrågan

Höstens möte kretsade, inte så oväntat, kring frågor kopplade till Covid-19. En ny europeisk undersökning, utförd av Cultural Heritage Expert Group, visar att 4 av 5 museer ökat sin digitala närvaro och 40 % av museerna har fått fler besök till sina webbsidor. Dessa resultat stämmer även väl överens med siffror som Europeana presenterade under mötet – sedan pandemin startade har trafiken på deras webbsida ökat med 30 % och aktiviteter i social media som bygger på Europeanas data har ökat med hela 179 %.

Stora satsningar på digital transformation

Vidare förbereder EU-kommissionen för stora satsningar på att använda digital transformation för att påskynda återhämtningen från pandemin. Satsningarna kommer ske inom ökad uppkoppling, investeringar i forskning och utveckling, kompetensutveckling, publika digitala tjänster och grön teknologi. Rehana Schwinninger-Ladak, chef för EU-kommissionens enhet för digitalt kulturarv, meddelade att nationella planer inom detta område kommer att efterfrågas, vilka ska ligga till grund för resursfördelning inom flera EU-program.

Slutligen presenterades ett antal aktuella program att söka medel ifrån. Digital Europe, samt Horizon Europe kommer under ett antal år tillsammans dela ut över 100 miljarder Euro. Ledord inom dessa program är bland annat molntjänster, artificiell intelligens och massiv databearbetning.

Text: Henrik Summanen