Rapport från Arkividag och ett panelsamtal om avtalslicenser

b2ap3_thumbnail_awesome.jpg

Från ett snöblåsigt Stockholm med ett par minusgrader gick i måndags resan till ett vårlikt Oslo med lika många plusgrader. På hotell Clarion Royal Christiania påbörjades nämligen den 17 mars Arkividag, den nordiska konferensen för ”arkivformidling”. Dagen inleddes med plenum och ett par huvudtalare; Kate Theimer på ArchivesNext som pratade om arkivens viktiga uppdrag och betydelse i ett digitalt samhälle under rubriken ”Archives as Platform; Building participatory Archives”, Charlotte S h Jensen från Nationalmuseet i Danmark om möjligheterna och utmaningarna för arkiven i den digitala framtiden, Eva Sjögren Zipsane från Landsarkivet i Östersund visade på arkivens betydelse som social aktör och kontaktskapare i samhället och slutligen berättade Leiv Bjelland från Högskolan i Oslo och Akershus om sin forskning kring arkiven som kunskapsspridare och historieförmedlare.

b2ap3_thumbnail_awesome.jpgRunhild Seim från Formidlingsseksjonen, norska Riksarkivet

Resten av dagen pågick två parallella sessioner. Den ena på temat digitala tjänster och digital spridning och den andra om arkivet som resurs. Den digitala sessionen avslutades med ett panelsamtal om den rättsliga figuren avtalslicenser och hur en sådan kan vara till nytta för kulturarvsinstitutionerna. Allt under rubriken ”Avtalelisenser – en vinn, vinn, vinn-lösning?”. Samtalsledare var Per Olav Torgneskar, seniorrådgivare på norska Kulturrådet och deltog i samtalet gjorde Jörgen Thomsen från Odense Stadsarkiv som sedan 2011 har suttit som representant för SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver) i förhandlingar med upphovsrättsorganisationen Copydan om avtalslicensbaserat nyttjande av fotografier i arkiven. I samtalet deltog även undertecknad från Digisam som berättade om det nyligen påbörjade ramavtalsarbetet i Sverige för de 24 statliga kulturarvsinstitutionernas nyttjande av de fotografier som finns i de egna samlingarna och arkiven. Det arbetet beräknas vara klart i höst. Det inkluderar även framtagande av nationella riktlinjer kring upphovsrätt och olika typer av avtalsmallar som behövs på institutionerna.

b2ap3_thumbnail_panelsamtal2.jpg

Panelsamtal pågår. Foto: Fredrik Larsen Lund

Samtalet kom mycket att handla om avtalslicensen som tänkbar lösning och kostnaderna för sådant avtal. I Danmark räknar man med att det framförhandlade avtalet ska undertecknas innan sommaren, vilket kommer att ge de danska arkiven och biblioteken möjlighet att tillgängliggöra fotografierna digitalt och även överföra dem till allmänheten. I Norge har man sedan ett par år det s k Bokhylle-avtalet som inkluderar både text och bild. Norrmännen kommer att följa förhandlingsarbetet i Danmark noga och även det som nu har påbörjats av Digisam i Sverige. Kontentan av panelsamtalet på Arkividag i Oslo var att avtalslicenser kan vara ett väldigt bra verktyg för att ge kulturarvsinstitutionerna möjlighet att i ett svep reglera upphovsrätten och att slippa de tidsödande juridiska överväganden kring fotografi som sker dagligdags.
 
Catharina Ekdahl
Digisams juridiska utredare
 
Läs mer om Arkividag här:
 
http://www.archivesnext.com/
 
http://kulturradet.no/
 
http://formidling.llp.no/