Undertecknande av rekommendation om avtalslicens för bilder

Björn Jordell, riksarkivarie och Mats Lindberg, VD Bildupphovsrätt i Sverige skriver under avtalet om rätten att teckna enskilda bildavtal och använda skyddade bilder på webben.

Foto: Rolf Källman. CC BY.