På Digisam play hittar du alla filmer som Digisams sekretariat tagit fram.

Introduktion till Digitalisering

En kortföreläsning som lyfter tre nivåer av digitalisering. Föreläsare är David Ståhlberg, digital strateg, och är en förkortad version av den föreläsning David höll på Digisamdagen 2021.

Föremålsdigitalisering

Följande filmer är en del av den uppskattade utbildning som Digisams sekretariat höll om föremålsdigitalisering under hösten 2020.

 

 

 

 

 

 

 

Digisamdagen 2020

På Digisamdagen 2020 var Gustaf Josefson Tadaa och Carl Heath huvudtalare. Dessutom deltog Karin Åström Iko, Ann Follin och Lars Ilshammar i ett panelsamtal modererat av Karin Nilsson.