Plattform för samverkan – hur funkar det?

Museernas Vårmöte kommer Digisam att hålla ett seminarium om betydelsen av samverkan inom digitalisering – om samverkans funktioner och möjligheter. Centralt för samverkan inom digitalisering är infrastruktur och standarder. Fördelen med standarder är som de flesta känner till att resurser från olika källor kan mötas över system och gränssnitt. Men standarder öppnar också för att nå fler användare och för skapandet av mer stabila tjänster – för såväl långsiktig lagring som olika användarupplevelser. Genom att följa eller använda en standard kan många frågor finna gemensamma lösningar, vilket frigör resurser och ger utrymme att fokusera på egna unika satsningar och koncept.

Plattformssamverkan inom Digisam handlar om stöd och möjlighet till effektivt aktivt såväl som passivt samarbete. Kom gärna och lyssna på vår presentation den 18 april. Vi kommer bland annat att tala om hur standarder och infrastruktur inte bara är tekniska frågor utan också skapar möjligheter för hela organisationen när det gäller att nå fram och ut med innehåll, berättelser och upplevelser. Vår presentation riktar sig till den som vill få en överblick över sin organisations möjligheter i relation till digital transformation.

Kom gärna och prata med oss på Idétorget om hur De vägledande principerna fungerar i relation till standarder, infrastruktur och plattformssamverkan. Har ni frågor redan nu är ni självklart välkomna att kontakta oss på sekretariatet!

/Antonio Molin, utredare.