Pilotprojekt om lagring i samarbete med SUNET

b2ap3_thumbnail_image_6_20150602-084555_1.jpg

Digisams arbete med digitalt bevarande

Digisam har i regeringsuppdrag att ta fram ett förslag på hur ett samordnat och kostnadseffektivt digitalt långtidsbevarande av samlingar och arkiv hos statliga kulturarvsinstitutioner kan bli verklighet. Kopplat till detta har Digisam genomfört en förstudie och deltagit i EU-projektet DCH-RP (Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation). Resultaten från förstudien finns samlade i Digisams förstudierapport om digitalt bevarande. De flesta institutioner som deltog i förstudien såg fördelar med en gemensam lagringslösning inom ABMK-sektorn och efterfrågade också en gemensam stödfunktion som kan ge råd och stöd kring hur man bevarar kulturarvsinformation digitalt.

b2ap3_thumbnail_image_6_20150602-084555_1.jpg

Överenskommelse mellan Riksarkivet/Digisam och Vetenskapsrådet/SUNET

En nationell överenskommelse (så kallad Memorandum of Understanding) om den infrastrukturella inriktningen har skrivits under mellan Riksarkivet, i egenskap av huvudman för Digisam, och Vetenskapsrådet/SUNET som tillhandahåller digital infrastruktur. Denna överenskommelse innebär grunden för olika former av samverkan, till exempel mellan kultur och forskning så att forskare får bättre tillgång till kulturarvsdata som material för forskning och undervisning, eller nya utbildningsresurser.

b2ap3_thumbnail_image_1.jpg

Pilotprojektet

I och med överenskommelsen har ett pilotprojekt startats – tillsammans med SUNET – kring en gemensam backup/lagring för kulturarvsinstitutioner. Igår hölls ett första möte i projektet med representanter från bl.a. kulturarvsinstitutioner och SUNET. Steg ett i projektet kommer att bli att testa SUNETs backuptjänst.

Tillsammans strävar vi mot en gemensam infrastruktur för digitalt kulturarv, genom en ökad samordning av informationshanteringen och en effektivare användning av de infrastrukturella resurserna (såsom SUNET).

Mer information om projektet kommer framöver att läggas upp löpande på vår webbsida för digitalt bevarande.  

Sanja Halling

 

Kommentar (2)

  • Per Sundell| 4 juni, 2015

    Bra jobbat. Detta är något åtminstone jag väntat på.
    [img]http://blogs.colum.edu/marginalia/files/2014/12/seal-of-approval.jpg[/img]

  • Sanja Halling| 8 juni, 2015

    Tack Per! 🙂