Panelsamtal på Digikult om vad en kraftfull satsning på digitalisering av kulturarvet kan innebära

På Digikults första dag, den 13 april, deltar tre generaldirektörer ur Digisams Styrgrupp samt Riksantikvarieämbetets stabschef i ett samtal  om det digitala kulturarvets betydelse. Samtalet kommer ledas av Emanuel Karlsten.

Programpunkten handlar om vad en storskalig satsning på digitalisering av kulturarvet skulle kunna innebära. Deltagare i panelsamtalet är Karin Grönvall, riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket, Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet, Ann Follin, överintendent, Statens Museer för Världskultur och Torsten Hökby, stabschef, Riksantikvarieämbetet som ger sina perspektiv på utmaningar och möjligheter i digitaliseringen av kulturarvet.

Panelsamtalet på Digikult är en del av vår satsning på att synliggöra värdet av digitalt kulturarv. I januari publicerade Dagens Nyheter debattartikeln ”Digitalisera kulturarvet för demokratins skull” av styrgruppen för Digisam. Institutionscheferna skriver att det krävs krafttag för att digitalisera kulturarvet och den samhällsviktiga information som förvaltas vid våra arkiv, bibliotek och museer och göra det användbart för alla medborgare.

Vi hoppas att fler ska få upp ögonen för vilken betydelse digitalt kulturarv har för samhällsutvecklingen och se möjligheterna med att samverka kring digitaliseringen. Samhället förändras i snabb takt nu och en ökad tillgång till kulturarvet kan göra skillnad på många områden, för forskning och utbildning men också i människors vardag.

Text: Karolina Gerdin

Fotograf: Jann Lipka (Karin Grönvall), Jenny Odell (Karin Åström Iko), Karl Zetterström (Ann Follin), Rikkard Häggbom (Torsten Hökby)