PÅ sambrukshemsida finsn det också intressant och …

PÅ sambrukshemsida finsn det också intressant och nyttig information i ämnet. Kolla här:http://www.sambruk.se/

Dessutom finns det intressant information från ett tysk projekt med rekommendationer i ämnet (http://www.langzeitarchivierung.de/index.htm). Bäst tycker jag om deras korta faktablad för olika material (http://www.langzeitarchivierung.de/publikationen/handbuch/informationsblaetter.htm). En översättning av dessa skulle vara bra att ha för svenska kulturminnesorganisationer. Projektets rekomendationer har nu blivit en standard i Tyskland: DIN 31645 (http://www.nabd.din.de/cmd;jsessionid=506CAE3C0AFADE3E45377CC00C4D8329.3?level=tpl-art-detailansicht&committeeid=54738855&artid=145158117&bcrumblevel=3&languageid=de)

I ICOMs Commitee CIDOC som arbetar med katalogiserings- och informationförvaltnigsfrågor finns en arbetsgrupp som jobbar kring temat bevarande av digitalt material (http://cidoc.mediahost.org/wg_digital_preservation(en)(E1).xml). CIDOC har sitt årsmöte den 10-14 juni i helsongfors med många punkter som berör hela ert arbetsområde. Mer information finns här: www.cidoc2012.fi.

Hoppas att detta hjälper i ert arbete. Om ni har fler frågor kontakta mig gärna.
Med vänliga hälsningar
Susanne Nickel

susanne.nickel@eskilstuna.se