Digisam är en samverkan för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Digisam har 22 medverkande myndigheter och institutioner, och ett verksamhetssekretariat som finns hos Riksantikvarieämbetet.

Digisams styrgrupp:

  • Lars Amréus, Riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet
  • Karin Åström Iko, Riksarkivarie, Riksarkivet
  • Karin Grönvall, Riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket
  • Ann Follin, Överintendent, Statens museer för världskultur
  • Joakim Malmström, Naturhistoriska riksmuseet.

Digisams beredningsgrupp:

  • Fredrik Lundström, Riksantikvarieämbetet
  • Jan Östergren, Riksarkivet
  • Göran Konstenius, Kungliga biblioteket
  • Karin Nilsson, Statens historiska museer
  • David Jansson, Musikverket.