Den 3 juni är det dags för årets andra träff i nätverket Öppet kulturarv, nätverket om öppna data inom kulturarvssektorn. I nätverket delar vi med oss av våra erfarenheter och ställer alla de frågor vi länge funderat på, eller kanske tidigare inte vågat ställa.

Gäster under träffen är GeoStory och Trackuback, två företag som utvecklat digitala tjänster på öppna data från kulturarvsområdet.

På grund av det rådande läget kommer träffen ske digitalt.

  • När: 3 juni 10:00-12:00
  • Var: digitalt Teams (du kommer få länken den 2 juni)
  • För vem: dig som jobbar inom kulturarvsområdet.

Anmäl dig genom att skicka epost till digisam@raa.se senast den 1 juni.

Nätverket är öppet för dig som jobbar på en kulturarvsinstitution och en perfekt mötesplats för dig som vill lära dig mer om öppna data.

Välkomna!