Digisam är en plattform där statliga aktörer tillsammans skapar gemensamma lösningar som behövs för alla ska få tillgång till ett digitaliserat och användbart kulturarv.

Digisam verkar för en informationsinfrastruktur med öppna informationskällor samt gemensamma tjänster, standarder och terminologier.

Arkiv, bibliotek, museer, och andra kulturarvsaktörer förvaltar stora mängder information och visionen är att denna ska finnas tillgänglig och användbar. Samverkan riktar sig i första hand till de medverkande men effekterna och resultat kommer alla till del.