Om kommunikation

b2ap3_thumbnail_pyramid.png

Kommunikation är en viktig del av Digisams uppdrag. Vårt arbete består till stor del av att ta in information och synpunkter från omvärlden och dra slutsatser från dessa, samt att skicka tillbaka den kunskapsmängd vi ackumulerar och producerar tillbaka ut i världen. Vårt mål är att vår arbetsprocess ska vara så transparent som möjligt så att alla som är intresserade ska kunna följa vad vi gör. Inget beslut och ingen rapport bör komma som en överraskning om man följt oss på webben.

Alla på Digisam är aktiva kommunikatörer och talar och lyssnar så ofta tid finns. Vi har flera webbkanaler igång för att nå så många som möjligt med vad vi gör just nu och varför vi gör det. Hemsidan/bloggen är basen med information som är mer fast och utförlig, medan Twitter och Facebook är kanaler där vi matar på med omvärldsbevakning och andra spännande saker vi hittar.

Vi har också ett nyhetsbrev för att nå dem som ännu inte har hittat till våra andra kanaler. För er som vill samtala analogt och finns i Stockholm så har vi fikastund vid Hötorget den sista fredagen i varje månad (med få undantag – se vår kalender på startsidan för exakt information). Alla är välkomna att komma och prata med oss!

b2ap3_thumbnail_pyramid.png

Den här pyramiden visar hur mycket användar-engagemang som går åt för olika interaktionsnivåer. En kommentar på bloggen kräver mer tid och tanke än ett Gilla på Facebook (FB).

Vår potentiella publik är alla med ett intresse för digitalt kulturarv, alltifrån entusiaster som nyss har upptäckt vilka möjligheter som öppnas med det digitala och vill veta mer, kulturarvsveteraner som ännu inte känner till oss, till de som som är väl insatta och kanske redan jobbar direkt med oss. Vi jobbar för att de två första grupperna ska upptäcka att Digisam finns, och för att den sistnämnda gruppen (som vi hoppas läser detta inlägg) ska hitta till hemsidan, bloggposter och Facebook-inlägg. Vi försöker få med så många som möjligt genom att tänka på var ni som läser detta finns, vilken typ av information ni vill ha och på vilket sätt ni vill ta emot information. Det var så nyhetsbrevet kom till, för att tillgodose intresset för riktad mejlinformation.

b2ap3_thumbnail_digisam_infograf2.png
Här ovan är en uppskattning över de som tar del av vårt informationsflöde idag (blått) och den målgrupp vi gärna också vill nå ut till (den streckade ovalen). Vi skulle förstås gärna se en helt blå fyrkant, men framförallt har vi ambitionen att öka vår synlighet bland användarna i det streckade området – t.ex. medarbetare på de 24 myndigheter som ingår i vårt uppdrag, ni som jobbar med eller är intresserade av våra frågor, och alla som influerar och tar beslut inom kulturarvssektorn.

Vi försöker också hinna med att vara på seminarier och konferenser där vi kan träffa folk, omvärldsbevaka och presentera Digisam. Och även om vi inte hinner delta i all intressant omvärldsbevakning försöker vi ändå hålla ett öga på de saker som sker via webben, nätverk och genom att prata med kollegor från våra breda nätverk som har deltagit.

Slutligen vill vi säga att vi varmt välkomnar eventuella synpunkter på vår kommunikation, och tar gärna emot inspel i någon av våra kanaler.  

Susanne Danelius