Kan Creative Commons stärka ABM-sektorn?

Foto: Thomas Hawk (CC:BY:NC)

Digisam bjuder tillsammans med Creative Commons och .SE in till en halvdag kring praktisk användning av Creative Commons. Vi ser fram emot att ni ska kunna ta del av en halvdag kring hur Creative Commons kan stärka ABM-sektorn och dess arbete.

När: 13e juni 2012, klockan 9-12
Var: .SE, Ringvägen 100 A, Stockholm
Creative Commons, Digisam och .SE bjuder in till ett halvdagsseminarium ABM-sektorn om att engagera besökare och sprida kulturarv på Internet med hjälp av Creative Commons. Seminariet är till för dig inom ABM-sektorn, du som arbetar med att tillgängliggöra digitalt kulturarv, eller har ett intresse av det arbetet. Seminariet anordnas på förmiddagen den 13e juni. Inbjudna som talare är:
  • Chiaki Hayashi (Creative Commons Japan, deltar via videolänk, på engelska)
  • Lennart Guldbrandsson (Wikimedia, Sverige)
  • Maarten Zeinstra (Europeana/Knowledgeland, på engelska)
  • Johanna Berg (Digisam)
Syftet med seminariet är att inspirera samt ge konkreta tips och idéer på hur man kan engagera besökare mer kring utställningar och andra event och produktioner. Vi har bjudit en grupp inspirerande talare som kommer att belysa och visa exempel på hur Creative Commons kan vara ett hjälpmedel för att engagera besökare i utställningar och annat samlingsarbete. Seminariet kommer även att behandla hur ABM-sektorn bör tänka när det gäller att licensera, digitalisera och tillgängliggöra sina material för maximal användbarhet.
Chiaki Hayash kommer att prata och visa hur de arbetar med Creative Commons i Japan, som ett verktyg för att uppmuntra engagemang och nyskapande. Lennart Guldbrandsson från Wikimedia Sverige kommer att prata om arbetet med en Vitbok för ABM-sektorn, med målet att både skydda upphovsmännen och göra det lättare för allmänheten att få tillgång till vårt svenska kulturarv. Maarten Zeinstra kommer att prata om Europeanas struktur för rättighetshantering och utväxling av material mellan kulturinstitutioner i Europa. Johanna Berg kommer att prata om Digisams arbete med öppenhetsfrågor och betonar vikten av att börja med det enklaste.

Anmälan: Deltagande på seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Anmäl dig här OBS senast den 4 juni så vi vet hur många som kommer!

Har du frågor är du välkommen att vända dig till Jonas Öberg på Creative Commons, Kristina Alexanderson på .se eller Johanna Berg på Digisam.


Creative Commons, Digisam och .SE hälsar dig varmt välkommen!
gm / Johanna Berg, Digisam

OBS Kristina Alexandersons dokumentation från seminariet finns att ta del av på Creative Commons webbplats, här.

Workshop i Stockholm: “European Cultural Heritage online. Aggregation and semantic web”

Automatrestaurang omkr år 1905, interiör, Stockholm
Spårvägsmuseets samlingar
                 Photograph by: unknown                       
Digisam – samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet organiserar tillsammans med EU-projektet Linked Heritage workshopen “European Cultural Heritage online. Aggregation and semantic web” den 23 maj 2012 på Riksarkivet i Stockholm.

Workshopen har två huvudteman, ”Cultural Heritage Aggregation in Europe” och ”Semantic web”.

I den första delen av workshopen kommer aggregeringen av data till sökportalen Europeana att behandlas, belyst genom exempel från olika europeiska projekt som t.ex. Linked Heritage projektet,APE-net projektet (Archives Portal Europe) samt K-samsök, webbservice och den nationella aggregatorn för musei- och kulturarvsinformation. Vi kommer att diskutera dagens vägar för att lämna data till Europeana, hur man använder sig av standarder och möjligheterna att utveckla aggregeringsprocessen.

Workshopens andra tema tar upp hur kulturarvsinformationen presenteras i söktjänster och på olika portaler idag och på vilket sätt sökmöjligheterna i informationen skulle kunna optimeras. Vi kommer också att diskuterar vilka möjligheter som användningen av öppen länkad data och den semantiska webben har för kulturarvssektorn och hur Wikipedia kan fungera som en aktör i detta sammanhang

Målgruppen för workshopen är dels Linked Heritage-konsortiet och dels alla som arbetar med digitaliseringsfrågorna på kulturarvsinstitutionerna i Sverige.

Workshopen kommer att hållas på engelska.

Ett program kommer att läggas ut inom kort.

Antalet platser är begränsat. Är du intresserad av att delta i workshopen? Skicka i så fall e-post till digisam@riksarkivet.se innan den 14 maj 2012.

Sanja Halling, Digisam

Bäst av alla – och sämst!

Löptävling i Galt, Alberta i Canada 1906. Fotograf okänd (Galt museum & archives).
Sverige i täten med spänstiga steg, eller (beroende på hur man ser det) långt till höger i plommonstop. Håll i hatten!
Sverige är bäst i världen på att upprätta register och samla in statistiska data om allt från karies till fortkörning. Staten disponerar genom sina myndigheter stora mängder data, ofta i långa serier av hög kvalitet. Vi har en enastående historia av omsorgsfull statlig byråkrati och idag beräknas mellan en och två procent av BNP gå till sådana insatser. Det är stort.

Men när det gäller att öppna, dela och därigenom nyttiggöra detta material som öppna data ligger Sverige inte lika bra till. Storbritannien och Australien är bäst i världen på att frigöra offentliga data, men även länder som Brasilien, Kenya och Albanien ligger lååångt före Sverige. Och det är ju dåliga nyheter för oss eftersom det finns så enormt stora samhälls­ekonomiska vinster i en öppnare hållning. Senare i år kommer en rapport från Handelshögskolan i Stockholm som beskriver det stora entreprenörs­intresset, och exempel finns redan idag på tjänster baserade på t ex väder- och trafikdata trotshindersamma avgifter, otillgängliga format etc.
Huvudargumenten för öppna data är att de stärker:
     demokrati och delaktighet. Genom möjligheten till insyn och granskning skärps kontrollen och det ger – på längre sikt – också ökat förtroende för samhällets institutioner.
     effektivitet och kvalitet. Genom synliggörandet av mönster i utgifter etc blir det lättare att jämföra insatser av den offentliga förvaltningen och därmed driva på utvecklingen.
     tillväxt och innovation. Genom nya möjligheter för utvecklare och entreprenörer att – ofta i samverkan mellan akademi och företag – arbeta med datan som “råvara” och bygga nya tjänster kan reell ekonomisk utveckling skapas.

Arbetar man med befintliga digitala data i strukturerad form (inte i Word eller PDF!), och ordnar den grundläggande infrastrukturen på ett smart sätt försvinner i princip marginalkostnaden för distribution. Resur­ser frigörs för annat arbete, och allmänheten kan ges fri tillgång till datat.
Enligt Jan Kallberg, svensk forskare i vid Texas university i Dallas, måste man dock räkna med att konceptet öppna data – trots alla sina fördelar –  inte kommer att slå igenom i Sverige förrän omkring 2020. Andra experter menar att även ett decennium är alltför optimistiskt räknat, och det känns ju dystert.
Men kanske kan man från ett kulturarvsperspektiv vända dåliga nyheter till en möjlighet? På scenen står nu en grupp otåliga entreprenörer, tekniska utvecklare och affärsintressen som letar efter data att jobba med. De knackar på hos offentligheten som motvilligt – om alls – lämnar ut små, begränsade datamängder med stora förbehåll, i svårhanterliga format och ibland mot avgift. Minnessektorn – med sina enormt stora, komplexa, i huvudsak icke integritetskänsliga datamängder – står i kulisserna och väntar på entré. Kliver den in i rampljuset kan föreställningen ta en helt ny vändning, och nya samarbeten växa fram med aktörer som behöver just sådana data för sitt eget utvecklingsarbete. På det viset blir det win-win, ökat tryck på den övriga statsförvaltningen och en chans för de mest historiska av institutioner att – som vanligt – gå före in i framtiden!
Vinnova satsar för närvarande fyra miljoner kronor på öppna data. De vill se resultat redan i höst, men behöver input från dig för att avgöra hur myndigheter och organisationer bäst kan stimuleras, och vilka teman och sektorer som eventuellt bör prioriteras framför andra. Hör gärna av dig till dem och berätta hur du ser på saken!
Johanna Berg, Digisam

Vill du veta mer om öppna data bör du titta på alla inlägg från Stiftelsen .se:s seminarium Öppna data öppnar möjligheter den 16 mars 2012.

DC-net projektets slutkonferens

Photo: Maria Teresa Natale

För en vecka sedan deltog vi på Digisam i DC-NET projektets slutkonferens i Rom. I ett tidigare blogginlägg (Digital Infrastruktur) skrev jag om DC-NET projektet, som jag själv varit verksam i under de senaste två åren.

Konferensen inleddes med en inspirerande beskrivning av digitaliseringens möjligheter och hur den gynnar arbete med att bevara exempelvis ett konstverk samtidigt som den möjliggör för vem som helst att via Internet ta del av detaljerna i konstverket. Det handlar då om att få fördjupa sig i detaljkunskaper som man annars sällan eller aldrig får möjlighet att ta del av. Som exempel användes några av renässansens mästerverk.

DC-NET projektets mål och slutsatser presenterades och exempel visades på hur man så här långt använts sig av projektets resultat inom kulturarvssektorn. Riksarkivet har tillsammans med franska Kulturministeriet haft en ledande roll i arbetet med att ta fram förslag på prioriteringar av nya tjänster som kan förmedlas genom de digitala infrastrukturerna för förmedling och lagring mm. Högst prioriterat blev långsiktigt digitalt bevarande. En rapport om dessa prioriteringar, kompletterad med goda exempel (best practices), har publicerats av DC-NET, ”DC-net priorities and Best Practices for Cultural heritage” och finns även att ladda ner på projektets hemsida.

Betydelsen av att en dialog etableras mellan kulturarvsinstitutionerna, forskare och representanter för de digitala infrastrukturerna har varit ett genomgående tema i DC-NET projektet, och detta lyste tydligt igenom i de flesta av konferensens presentationer. Som en av talarna påpekade, så är det inte längre tekniken i sig som är ett hinder. De tekniska lösningarna finns oftast, frågan är istället vilka behov kulturarvsinstitutionerna har?

Verkligheten är naturligtvis lite mer komplex än så, och det kan vara svårt att definiera vilka tekniska lösningar man önskar utan att ha en övergripande bild av vad som redan är tillgängligt, bl a genom digitala infrastrukturer. Men det är viktigt att hålla i minnet att de tekniska möjligheterna att digitalisera, bevara, förmedla och använda det digitala kulturarvet normalt redan finns. Den stora frågan är hur man tillämpar dem på allra bästa sätt? Och för att kunna svara på detta måste man veta vilken målbild som respektive kulturarvsinstitution har och vilka resurser som institutionen kan avsätta.

Wim Jansen, project officer för DC-net, presenterade programmet för kommande infrastruktursatsningar och betonade att det är strategiskt viktigt för kulturarsvinstitutionerna att vara med. Digisam kommer också att fortsätta följa utvecklingen inom ramen för vårt uppdrag.

/Sanja Halling, Digisam

Släpp kulturarvet fritt – det är vårt!

Effektiviserat samarbete på Wright’s Biscuit factory i Newcastle 1947. Foto:Turners, Tyne & Wear Archives & Museums 

I fredags ordnade Wikimedia Sverige ett välbesökt seminarium om ABM-sektorn i den digitala åldern. Wikimedia är föreningen bakom världens största uppslagsverk, Wikipedia, och den är av flera skäl en viktig aktör på kulturarvsområdet.

Wikipedias artiklar kommer högt upp vid googlesökningar och blir är därmed en viktig faktakälla på nätet för väldigt många – även professionella – användare. Encyklopedien innehåller miljontals poster, finns på massor av språk och kan räkna en halv miljard sidvisningar/dag. Den institution som inte deltar där går alltså miste om massor av publik, webbtrafik, kunskapsspridning och användardialog – vilket t ex den amerikanska museichefen och bloggaren Nina Simon skrivit om här.
Flera kulturinstitutioner – t ex Nordiska museet, Regionarkiv Västra Götaland och tyska Bundesarchiv – har redan lämnat bilder till Wikipedias mediedatabas. Det gör materialet fritt tillgängligt för alla som vill skriva eller illustrera artiklar i uppslagsverket – men också för andra typer av användning, t ex skolarbeten och olika webbapplikationer.
Nästa steg bör vara att bidra med texter och information. I stället för att många institutioner var för sig bygger upp interna kunskapsförråd med delvis samma innehåll, kan sektorn spara tid genom att samla data, personhistoria, ordförklaringar och bakgrundstext i en gemensam öppen bank på Wikipedia. Och det blir lättare och lättare. Europeana har nyss skapat ett automatiserat stöd för den som vill skriva artiklar på dataposter i deras sökindex eller använda dem som illustrationer till redan befintlig text, och även Kultur-IT:s gränssnitt Digitaltmuseum utvecklas på liknande sätt för att stödja Wikipedia-länkning. Svenska Wikimedia kan ge visst stöd till institutioner som vill ladda upp större mängder material, och planerar nu som bäst för en serie editathons – redigeringsverkstäder – i samverkan med intresserade parter.
Initiativtagare till fredagens möte var Lennart Guldbrandsson, som arbetar med en vitbok om öppen data för GLAM-sektorn med beräknad utgivning (i tryck) före sommaren. Avsikten är att ta fram stöd och råd för en öppen hållning på institutionerna och på ett konkret plan visa vägen genom lagens labyrinter. Lennart presenterade sitt arbete och inbjöd alla närvarande, alla deras kolleger och samtligaandra intresserade att bidra till boken med text, frågor och synpunkter på projektets wiki-sida. Skulle du vilja dela med dig mer diskret och förtroligt – om t ex dåliga upplevelser, tvister på arbetsplatsen, konflikter med rättighetshavare etc – kan du i stället maila Lennart direkt på lennart@wikimedia.se. För att vi ska kunna hitta lösningar på problem och svårigheter måste vi ju få upp dem på bordet, om inte annat i anonymiserad form. Målet är en användbar vägledning, inte en drömbok, och du är välkommen med dina erfarenheter!
På plats under eftermiddagen diskuterades många frågor om bristande kunskap &/eller insikt om den digitala utvecklingen på vitala punkter i organisationerna. Förhållandet mellan visionärt policyarbete, bred förankring och operativ implementering togs upp och även användardialogen berördes. Hur kan vi skapa kännedom om de material som inte finns på webben, och därmed öka chansen att de blir efterfrågade (och kanske digitaliserade)? Ett gott exempel finns i That’s not Online som inte agiterar för varken tryckpublicering eller digitalisering utan bara vill skärpa uppmärksamheten på att stora mängder värdefull information inte finns digitalt, ”ett faktum som ofta glöms bort i internetyran”. That’s not Online tar tacksamt emot postningar från institutioner i hela världen, men kanske skulle det också behövas en dedicerad svensk eller nordisk motsvarighet?
Under dagen lyftes också Public Domain Day som årligen firas i USA den 1 januari då nya upphovsmän inträder i fritt tillstånd. Konstnärer och författare som varit döda i sjuttio år är då inte längre under upphovsrättsligt skydd utan deras verk kan spridas och användas helt utan restriktioner. Från i år (2012) gäller det t ex målaren Robert Delaunay och författare som Karin Boye, Hjalmar Söderberg och Virginia Woolf. Det vore fint om svenska institutioner kunde fånga upp PD Day och i bred samverkan göra mesta möjliga för att skapa uppmärksamhet kring den kulturella allmänningen – och det som inte släpps ut där.

Johanna Berg, Digisam

Linked Open Data

I ett tidigare blogginlägg berättade vi om att vi har börjat arbeta med frågor om den semantiska webben och Linked Open Data. Redan under vårt första arbetsmöte stod det klart att det finns mycket kring dessa begrepp som behöver tydliggöras. Det finns få exempel men desto fler frågor. Vad är det som egentligen behövs för att kulturarvsinformationen ska kunna bli en del av länkad öppen data?
Under de senaste åren har digitaliseringsarbetet såväl i Sverige som internationellt handlat mycket om att uppnå en kritisk massa information på Internet bl a för att kunna bygga innehållsrika portaler och tematiska applikationer som drar till sig användarnas intresse.
Idag – när det digitala kulturarvet ökar alltmer – framgår det tydligt att kulturarvsinformationen måste bli presenterad på ett sätt som optimerar potentialen i informationen. Detta innebär bl a att sökning efter kulturarvsinformation på nätet måste övergå från att användarna bara får slumpmässiga sökresultat till att förse dem med sökresultat som är anpassade och strukturerade utifrån individuella sökbehov och sökmönster Det är också viktigt att effekten av den ökande mängden kulturarvsinformation inte ger en mättnadseffekt så att man slutar leta om det man söker inte finns bland de första sökträffarna.  Det fordras alltså fungerande system för att länka information, bygga applikationer och göra sökningar i kulturarvsinformationen så relevanta och användbara som möjligt, och det är just det man försöker uppnå med länkad öppen data. Idag är de praktiska exempel få men visionerna många om vad som skulle uppnås.
Det verkar också råda oenighet kring begreppet länkad öppen data och vad det egentligen innebär i fråga om öppenhet. Det är, som oftast, viktigt att förtydliga begreppen. Vad menas egentligen med att tillgängliggöra kulturarvsinformation på Internet som en del av Linked Open Data? Att använda Internet för att distribuera data är t.ex. inte detsamma som att data blir tillgänglig för alla webbanvändare (även e-post kommunikation sker via nätet).
På samma sätt blir data som tillgängliggörs på Internet inte ”öppen” automatiskt bara för att den finns där, lika lite som det blir möjligt att länka den till annat material. För att vara ”öppen” måste informationen kunna lyftas från sitt ursprungliga sammanhang för att utan hinder användas och återanvändas i andra kontexter. Open data handbok som getts ut av Open Knowledge Foundation beskriver de legala, sociala, och tekniska aspekter av länkad öppen data och ger följande definition: ”Open data is data that can be freely used, reused and redistributed by anyone – subject only, at most, to the requirement to attribute and sharealike”.
Sedan förra året har jag varit engagerad i ett EU-projekt som heter Linked Heritage – Coordination of Standards and Technologies for the enrichment of Europeana. Linked Heritage har som huvuduppdrag att tillföra kulturarvsportalen Europeana nytt material från både offentlig och privat sektor, att höja kvaliteten på den metadata som finns i Europeana och att förbättra sökning, åtkomst och användning av innehållet i Europeana. Arbetet i Linked Heritage grundar sig i stor utsträckning på resultaten från ett tidigare EU-projekt kallat Athena.
Linked Heritage har nyligen gett ut publikationen ” Your terminology as a part of the semantic web recommendations for design and management”, (som kan laddas ner från projektets webbplats). Den vänder sig i första hand till dem som arbetar vid europeiska kulturarvsinstitutioner (framförallt museer) med rekommendationer kring terminologier och flerspråkighet (dvs hur man kan hantera bl a flerspråkigt kulturarvsdata för att göra det möjligt att samma begrepp kan länkas till varandra).
Vikten av att använda sig av vedertagna standarder, metoder och format för det digitaliserade materialet framgår allt tydligare ju mer man fördjupar sig i frågan om förbättrad sökning och åtkomst. Man måste se den övergripande bilden; även om ett visst kulturarvsmaterial är säreget och en egen lösning för standarder eller format vid en första anblick verkar vara att föredra, så är det sällan att föredra i längden. Användning av vedertagna standarder gör det lättare att utveckla kopplingar till datamodeller och att ta del av befintligt arbete med enhetligt standardiserat material som är i ständig utveckling. Allt detta främjar i längden största möjliga tillgång till och användningen av kulturarvsmaterial.
Sättet som kulturarvsinstitutionerna digitaliserar och hanterar sina digitala kulturarvsdata är den viktigaste förutsättningen för att informationen från kulturarvsinstitutioner ska kunna anpassas till att vara en del av Linked Open Data både i Europeana och i den semantiska webben. Med kulturarvslyftet och andra satsningar på digitalisering runt hörnet hastar det att starta en mer omfattande diskussion i frågan.
”Om vi på allvar bestämde oss för att bli avsevärt mycket bättre på att publicera öppen data skulle det innebära fler och bättre tjänster”, sade Anna-Karin Hatt, It- och energiminister, i sitt tal häromdagen på Regional Digital Agenda Skåne och det gäller även tjänster för kulturarvsdata.
/Sanja Halling, Digisam

Heja Norge! Bruk er bra!

Syttende mai firas i Stongfjorden ca 1910. Foto: Paul Stang (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane)

Förra veckan lanserades en fin norsk rapport om webbpublicering av fotografi. Den heter ”Fotojuss – förarkiv, bibliotek og museumoch har producerats i samarbete mellan de centrala norska kulturarvsmyndigheterna – Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet och Kulturrådet. Både publik efterfrågan, allt starkare politiska signaler och interna ambitioner har bidragit till ökat intresse för materialen och skärpt uppmärksamhet på lagens tillämpning. Från en svensk utsiktspunkt blir man nästan avundsjuk när man ser hur tre centrala aktörer på det viset förmått samla sig till ett gemensamt ställningstagande baserat på kulturinstitutionernas samhällsuppdrag.

Norska ABM-institutioner beräknas förvalta omkring 40 miljoner fotografier och användningen har, precis som här hemma, hämmats av den stora osäkerheten om vad man egentligen får göra med dem. Bokens fokus ligger dock inte på förbuden, utan författarna koncentrerar sig på vad som är möjligt, tillåtet och önskvärt.

Huvudbudskapet till den norska kulturarvssektorn är att den bör börja arbetet med de enkla och okomplicerade materialen; foton med utslocknad upphovsrätt och bilder som institutionerna har formella rättigheter till. Man bör vidare kunna acceptera en viss kalkylerad risk, och den som behöver mer specificerad rådgivning kan kontakta norska Nasjonalbibliotekets jurister som har i explicit uppdrag att stödja hela sektorn.

Boken inleds med en övergripande programförklaring och ett tiopunktsprogram (sidan 13) som är precis lika tillämpligt i Sverige. I de följande kapitlen förs utförliga resonemang om upphovsrätt (åndsverksloven) och personskydd (personvern). Det är läsvärt för den specialintresserade men kanhända förvirrande för många svenskar, eftersom lagen på viktiga punkter skiljer sig från svenska förhållanden.

Mest inspirerande är, tycker jag, praxisavsnittet som med autentiska exempel diskuterar de svåra frågor många bildarkivarier står inför i sitt dagliga arbete. Det är inget facit, men ger ändå stöd för bedömningar i linje med lagen.


En evig fråga rör t ex skillnaden mellan fotografisk bild och fotografiskt verk, och Nasjonalbibliotekets jurister slår mycket tydligt fast att den måste avgöras på juridiska och inte fotografiska grunder. Själva existensen av en dubbel reglering tolkar de som att ett verk måste vara något alldeles enastående. Det saknar därför helt betydelse om upphovsmannen är professionell, berömd eller lagt ned tid och pengar på att åstadkomma bilden. Viktigt är att minnas är däremot kravet på individualitet – den unika, personliga, tolkande blickens prägel. Kan man anta att fotot blivit likadant med en annan fotograf är det sannolikt inte fråga om ett verk.

Vidare diskuteras bl a vad som gäller för negativ i relation till kanske kraftigt bearbetade positiv/kopior (alltid samma skyddsklassning), och vad som menas med att en bild offentliggjorts. Etiska frågor tas också upp, med tankeväckande exempel på t ex medicinska dokumentationsbilder och gruppfoton av barn i olika sammanhang. Det är viktigt är att även etiska avgöranden baseras på professionella riktlinjer, det kan ju inte vara det personliga tyckandet som avgör om t ex ett ansikte ska pixlas. Den potentiella skadan av en integritetskänslig publicering är dessutom större än vid en upphovsrättskränkning, eftersom den inte kan göras ogjord och kanske inte heller kompenseras med pengar.

Med Fotojuss har den norska kulturarvssektorn tagit viktiga första steg. Per Olav Torgnesskar, som varit huvudredaktör för boken, understryker att den ska ses som början på en längre process. Den besvarar en del – men långt ifrån alla – frågor. Lagtillämpningen är fortfarande ett svårt område, säger Torgnesskar, och det vi nu måste gå vidare med är i första hand licensieringsfrågorna.

Johanna Berg, Digisam

Samtidigt kan det vara värt att tänka tvärtom att …

Samtidigt kan det vara värt att tänka tvärtom att användning är en förutsättning för bevarandet. Det är osannolikt att någonting kommer att bevaras för evigt utan att det finns tydliga åtminstone principiella ändamål för användning av materialet. Metadatan är viktigt även från den här synvinkeln. Om vi inte kan tänka på realistiska användningsskenarier är det väldigt svårt att skapa duglig metadata.

PÅ sambrukshemsida finsn det också intressant och …

PÅ sambrukshemsida finsn det också intressant och nyttig information i ämnet. Kolla här:http://www.sambruk.se/

Dessutom finns det intressant information från ett tysk projekt med rekommendationer i ämnet (http://www.langzeitarchivierung.de/index.htm). Bäst tycker jag om deras korta faktablad för olika material (http://www.langzeitarchivierung.de/publikationen/handbuch/informationsblaetter.htm). En översättning av dessa skulle vara bra att ha för svenska kulturminnesorganisationer. Projektets rekomendationer har nu blivit en standard i Tyskland: DIN 31645 (http://www.nabd.din.de/cmd;jsessionid=506CAE3C0AFADE3E45377CC00C4D8329.3?level=tpl-art-detailansicht&committeeid=54738855&artid=145158117&bcrumblevel=3&languageid=de)

I ICOMs Commitee CIDOC som arbetar med katalogiserings- och informationförvaltnigsfrågor finns en arbetsgrupp som jobbar kring temat bevarande av digitalt material (http://cidoc.mediahost.org/wg_digital_preservation(en)(E1).xml). CIDOC har sitt årsmöte den 10-14 juni i helsongfors med många punkter som berör hela ert arbetsområde. Mer information finns här: www.cidoc2012.fi.

Hoppas att detta hjälper i ert arbete. Om ni har fler frågor kontakta mig gärna.
Med vänliga hälsningar
Susanne Nickel

susanne.nickel@eskilstuna.se

Hej och tack för det! Jag lånade bilden från Wikip…

Hej och tack för det! Jag lånade bilden från Wikipedia, och den är faktsikt CC-märkt nere i hörnet även om det kanske borde ha förtydligants i bildtexten. Du har föredömligt gått till den ursprungliga källan och det borde vi väl alla göra. Tack igen! // Johanna