Ny undersökning visar att många är nyfikna på digitalt kulturarv

Att Coronapandemin påverkat oss är ett faktum. Men på vilket sätt har svenskarnas medie- och kulturvanor förändrats? Under våren har analys- och kommunikationsbyrån Insight Intelligence genomför en riksomfattande studie kring svenskarnas vanor och tankar kring digital konsumtion av media och kultur. Digisams sekretariat har tillsammans med Svensk scenkonst, Helsingborgs stad och Readly varit samarbetspartners till undersökningen.

Så, vad har vi ägnat vårt hemmasittande åt? I stor utsträckning har vi fortsatt med det vi är vana vid att konsumera i hemmet: teve, tidningar, radio och böcker. Att det digitala utbudet inom nämnda områden är brett lär ha stor betydelse. Även den minimala skillnaden i upplevelse mellan att konsumera teve på en Ipad mot en analog teve lär spela stor roll.

Nyfikenhet på digitalt kulturarv

Att en stor del av svenskarna är intresserade av kulturarv visar även undersökningen – var femte tillfrågad sa att de besökt ett museum eller kulturarv det senaste halvåret. Man kan även se att det finns en nyfikenhet till att konsumera kulturarv digitalt – 31 % av de tillfrågade sa att de är positivt inställda till att ta del av en digital visning på ett museum, lika många har under den senaste månaden tagit del av digital information om en historisk person eller händelse. En slutsats man bör kunna dra av dessa siffror är att en stor del av svenskarna är nyfikna på att möta ett museum i en digital version, men även att kulturarv i en digital miljö till stor del handlar om digital information.

Vidare visar undersökningen att 43 % av svenskarna gärna konsumerar kultur genom Virtual Reality. Fler är positiva än negativa, men vi ser även att var fjärde tillfrågad har svårt att ta ställning, vilket troligen beror på att de inte provat på det.

Att själv få välja spelar roll

Vad är då drivkrafterna som får oss att välja digitalt före analogt? Främst handlar det om möjligheten att konsumera kultur när och var du vill, men även möjligheten att kunna nås av kultur från hela världen lockar samt att miljön är betydligt lugnare. Rapporten visar att drivkrafterna skiljer sig åt beroende på vart i landet du bor och vilka ekonomiska förutsättningar du har.

En slutsats man kan dra från undersökningen är att ett brett utbud skapar hög konsumtion. Här ser vi att satsningarna på ett digitalt kulturarv är viktigt och nödvändigt. Vi behöver finnas för att allmänheten ska kunna ta del av oss.

Insight Intelligence undersökning Framtidens kulturkonsumtion.

Text och bild: Mikael Weikvist (CC BY)