Ny rapport lyfter värdet av ett digitalt kulturarv

Foto: Patrick Tomasso

Vilka är egentligen motiven till att digitalisera kulturarvet och vad betyder detta för samhället? För oss inom sektorn kan detta te sig som självklarheter – men för många, inte minst utanför kulturarvsområdet, är detta inte alltid givet. Rapporten Digitaliserat kulturarv – för demokrati och positiv samhällsutveckling: en förstudie är ett bidrag till att besvara dessa frågor.

Förstudien är framtagen av konsultbolaget Governo i samarbete med Digisams sekretariat. Arbetet pågick under hösten 2019 och vintern 2020 och rapporten ger en överblick över varför ett digitalt kulturarv behövs och vad det innebär för samhället.

– Vi vet att det är viktigt att synliggöra värdet av ett digitalt kulturarv och förstudien är en ingång för ett vidare arbete med just detta, säger Carl-Magnus Fahlcrantz, verksamhetsledare på Digisams sekretariat.

Maria Adenfelt, en av författarna bakom rapporten.
Foto: Jenny Hammar

Förstudien lyfter framförallt fram motiven till varför kulturarvet behöver digitaliseras och vilka möjligheter som uppstår med ett digitalt kulturarv, men även vilka utmaningar som finns.

– I arbetet med förstudien så blev det väldigt tydligt att digitalisering av kulturarvet är viktigt av många anledningar där demokratifrågan, ökad tillgänglighet till vårt kulturarv och jämlikhet kom att bli mest framträdande, säger Maria Adenfelt på Governo.

Rapporten är skriven av Maria Adenfelt, Ida Larsson och Märit Edholm och är fri att använda (CC BY).

Rapporten Digitaliserat kulturarv – för demokrati och positiv samhällsutveckling: en förstudie.