Ny ordförande i Digisams styrgrupp

Stina Westerberg

Stina Westerberg

Stina Westerberg. Foto: Stefan Segolson

För att bredda arbetet med kulturarvsmyndigheterna och institutionerna adjungerades Stina Westerberg, generaldirektör för Musikverket, under hösten 2015 till Digisams styrgrupp. Detta var till stor hjälp under det intensiva arbetet med rapporten ”Ett digitalare kulturarv – Digisams verksamhet 2011-2015” som i februari i år överlämnades till regeringen.

Rapporten är ett svar på det regeringsuppdrag som Riksarkivet fick i februari 2011 att inrätta och driva ett samordningssekretariat för digitalisering av kulturarvet. I samband med att uppdraget redovisats lämnade Björn Jordell ordförandeklubban vidare till Stina som nu är ordinarie ledamot i Digisams styrgrupp och tillika dess ordförande.

Vi har tagit tillfället i akt att ställa några frågor till Stina.

Hur ser du på uppdraget?

– Det är jättekul att få förtroendet att vara styrelseordförande i styrgruppen och jag ser fram emot att samarbeta med både ledamöterna i gruppen och er andra på Digisam. Tillsammans med Rolf vill jag vara en sammanhållande kraft i det fortsatta arbetet med Digisams vision och verksamhet.

Vilka tycker du är Digisams viktigaste frågor?

– De viktigaste frågorna att jobba vidare med är för Digisam att fortsätta vara en kunskapsnod för att stötta det långsiktiga och spännande arbetet med att göra vårt kulturarv tillgängligt genom digitalisering. Vi måste fortsätta att driva frågan om tillgänglighet och följa den tekniska utvecklingen på området. För mig är också frågan om kompetensutveckling viktig. Vilken typ av kompetens behöver vi knyta till kulturarvsinstitutionerna och hur riggar vi verksamheten så att kompetensutveckling inom området digitalisering kommer alla medarbetare till del? Här har Digisam en viktig roll med sin samlade kompetens. Inte minst så är den samlade omvärldsbevakningen en viktig resurs för medlemmarna. Sist men inte minst är ju de två frågorna om finansiering och infrastruktur nyckelfrågor som Digisam ska driva.

Varmt välkommen Stina, säger vi på samordningssekretariatet som är mycket glada för att få fortsätta ett nära samarbete med dig i den här formen!

Rolf Källman